II Edició de la Jornada: "Expatriació i Viatges d'empresa"

Data:

Lloc:
Cambra de Comerç de Tarragona

Una de les principals causes de desviacions dels pressupostos estimats en un pla
d’internacionalització és la partida de despeses derivades del desplaçament dels
viatgers de negocis. Conèixer com funciona el món dels viatges corporatius i les
fórmules per a la seva correcta gestió, és l’objectiu d’aquesta jornada.

La mobilitat internacional de treballadors és una oportunitat i una necessitat al mateix
temps en el mercat global actual. L’anàlisi i la definició de polítiques d’expatriació i la
seva documentació en un manual d’expatriació, així com l’anàlisi dels aspectes
migratoris, laborals i fiscals de cada desplaçament és clau per a la internacionalització
de l’empresa.

En el transcurs de la jornada intervindran Montserrat Feliu, Sòcia-Directora
d'ExpatFeliu; Antonello Simoncini, Purchase Manager de RICOH; Alejandro
Gallego, Director de la Business Unit 3 d'AMEC i Carlos Quesada, Business
Developement account manager Director de KLM i Arifrance.

Els interessats en poden aconseguir més informació o inscriure-s'hi mitjançant el
correu electrònic comunicacion@feliu.biz