'El Comerç català avui, i les APEU' (Jordi Torrades, dtor. gral. de Comerç de la Generalitat)

Data:

Hora:
9h

Lloc:
Cambra de Comerç de Tarragona