CaixaBank registra uns beneficis de 1.705 milions d'euros el 2019

Aquest resultat suposa un descens dels guanys d'un 14,1% menys que el 2018; l'entitat afirma que ha reduit la morositat fins al 3,6%

Una imatge de la presentació dels resultats anuals de CaixaBank. FOTO: CEDIDA.
Redacció / València

El resultat del Grup s'incrementa un 20,4% respecte de l'exercici anterior, fins als 2.390 milions d'euros, si s'exclou l'acord laboral assolit durant el segon trimestre que va suposar una despesa bruta de 978 milions d'euros (685 milions d'euros nets).
El ROTE s'eleva al 10,8% sense aquest efecte.

CaixaBank va tancar l’any 2019 amb un descens dels beneficis amb relació l’any 2018. Així, l’entitat va guanyar 1.705 milions d'euros, un 14,1% menys que durant el mateix període de l'any anterior. El resultat del Grup s'ha incrementat un 20,4% respecte
de l'exercici anterior, fins als 2.390 milions d'euros, si s'exclou l'acord laboral assolit durant el segon trimestre que va suposar una despesa bruta de 978 milions d'euros (685 milions d'euros nets). El ROTE s'eleva al 10,8% sense aquest efecte.
La contribució al resultat del Grup per negocis ha estat: bancari i assegurances, 1.060 milions; participacions, 313 milions, i BPI, 332 milions.

Els ingressos core, que se situen en 8.316 milions d'euros el 2019 (+1,2%), han consolidat el seu creixement durant el segon semestre i han ajudat als resultats de l'entitat. El marge d'interessos puja a 4.951 milions d'euros (+0,9% respecte del 2018) a causa, principalment, d'uns ingressos de crèdit més alts per l'increment del volum de negoci, a l'estalvi en el finançament minorista i institucional i a una aportació més gran del negoci assegurador.

D'altra banda, els ingressos per comissions se situen en 2.598 milions, +0,6% respecte del 2018, amb un bon comportament respecte del tercer trimestre (+5,7%) i del mateix trimestre de l'exercici anterior (+7,5%).

La ràtio de morositat ha disminuït fins al 3,6% (-108 punts bàsics durant el 2019), la ràtio més baixa que ha assolit l'entitat fins ara.

Notícies relacionades