Solcam comença la instal·lació de 588 panells fotovoltaics al Port de Tarragona

Representaran una reducció d’emissions de 125tCO2/any i es preveu que generaran un estalvi anual de gairebé 32.000€

Redacció / Tarragona

El Port de Tarragona ha començat la instal·lació de 588 panells fotovoltaics, per a autoconsum, a la coberta del nou Museu del Port. Aquesta instal·lació, tot i estar ubicada al Museu, donarà servei elèctric a Tinglados i Refugis del Moll de Costa i a les seus de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT).

Els 588 panells fotovoltaics, de silici monocristal·lí i amb dos inversors de connexió a xarxa, ocuparan una superfície total de 1.282 m2. La instal·lació tindrà un acabat exterior de xapa amb forma de teula, assegurant la generació d'energia fotovoltaica el màxim nombre d'hores del període d'irradiació solar.

La intervenció es traduirà en una potència nominal resultant de 200Kwn i una potència pic de 267,54Kwp. El Port Tarragona estima que, amb els panells, la producció serà de 420MWh/any representant una reducció anual d'emissions de 125tCO2 i un estalvi econòmic anual de 32.000 euros.

Es preveu que la intervenció, amb un termini d'execució de sis setmanes, estigui operativa durant el mes de novembre. L'obra va ser adjudicada per 205.000 € (iva inclòs) a l'empresa Solcam Energia SL

Es tracta d'una instal·lació de tipologia denominada 'sense excedents', és a dir per autoconsum, injectant l'energia produïda, per la planta fotovoltaica, a un dels transformadors perquè sigui utilitzada en qualsevol dels subministraments que hi pengen. En cas, que la producció sigui superior al consum del primer transformador, l'energia també seria aprofitada pels consums que pengen del segon transformador. Si, així i tot, l'energia produïda fos superior al consum resultant de la suma dels dos transformadors, la mateixa instal·lació modula, de forma automàtica i instantània, la producció de la planta per tal de no generar excedent, és a dir, evitar energia no aprofitable.

En definitiva, els panells funcionaran com una petita central de producció d'energia elèctrica, que injectarà el corrent produït a la xarxa interna de l'edifici pel seu autoconsum.

Aquest nou sistema augmentarà la sostenibilitat i l'estalvi energètic i s'unirà a altres sistemes similars ja en funcionament en equipaments del Port de Tarragona. Actualment, el Port ja produeix energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques en el sostre de l'edifici administratiu, a l'edifici del nou Punt d'Inspecció Fronterer (PIF), a les dependències de Duanes, a la Confraria de Pescadors i a l'edifici de la Policia Portuària.

Evolució sostenible al Port Tarragona

Amb la instal·lació dels panells fotovoltaics el Port ha calculat un estalvi econòmic anual de 31.666,04€/any amb una amortització simple d'aproximadament 8 anys, tot i que tenint en compte el preu d'adjudicació de la planta, l'amortització rondaria els 6 anys. Segons aquesta variable i els preus de l'energia en constant pujada, s'estima una amortització composta per sota dels 5 anys.

Amb aquesta nova instal·lació, el Port de Tarragona continua amb la implementació efectiva del seu Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030 que recull les accions sostenibles i de cura amb el medi ambient que permeten dura a la pràctica el seu compromís amb l'entorn. El Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona, dins del seu segon eix 'Creixement Sostenible', explica com aquest creixement s'aconsegueix "amb una transició energètica i un impuls de les infraestructures del Port per afavorir la millora de l'eficiència energètica i per l'ús prioritari d'energies renovables".

La instal·lació dels panells a la coberta del Museu del Port significa assolir 389,44 MWh/any d'electricitat verda per ser autoconsumida en les instal·lacions del Port. En total, aquesta nova planta fotovoltaica generarà el 26% del total de l'energia necessària al Moll de Costa.

Notícies relacionades