L'antídot a les subhastes judicials

LitiGest, primera spin off de la URV en ciències socials, guanya mercat després de ser pioners en desenvolupar una via alternativa a les ineficients subhastes judicials

Roser Casanova i Elisabet Cerrato, investigadores de la URV, són les impulsores de LitiGest. FOTO: X.J.
Dani Revenga / Tarragona

Prop del 80% de les subhastes judicials per convertir els béns en diners fracassen, malgrat que, des de l'any 2000, la llei permet privatitzar el procés, una via alternativa molt poc explotada i que arriba a bon port en un 65% dels casos. Aquest és el marc en el que LitiGest troba el seu filó particular. Constituïda com a empresa des de 2017, aquesta spin off de la URV -que va col·laborar en la constitució de l'empresa- està guanyant mercat gràcies als casos que han resolt satisfactòriament i, també, a la notorietat que li han proporcionat diversos premis d'emprenedoria i la corresponent repercussió mediàtica.

L'origen de LitiGest és la tesi doctoral d'Elisabet Cerrato l'any 2008, que posava l'accent en les bondats de la inexplorada execució civil privada. És a dir: quan en processos judicials com les execucions dels préstecs hipotecaris o els concursos de creditors, hi ha una necessitat imperiosa de convertir els béns en diners, la via tradicional, la subhasta judicial, és molt poc eficient (prop del 80% acaben desertes). L'ordenament legal preveu com a alternativa aquesta execució civil privada, amb unes condicions molt més favorables per arribar a bon port.

"No és el mateix tenir 20 dies en un procés fred com una subhasta judicial que tenir un any en el que es poden fer prospeccions amb professionals especialitzats que saben a qui pot interessar un determinat bé i quin és el preu òptim", explica Elisabet Cerrato, una de les dues cofundadores de LitiGest. La seva sòcia, Roser Casanova, apunta que "el factor temps també és important perquè el comprador pugui disposar dels diners per fer efectiva l'operació". Totes dues són investigadores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV i compaginen la seva tasca a la universitat amb l'impuls de LitiGest.

L'origen de l'empresa és una tesi doctoral que posava en valor les virtuts de la privatització dels processos per convertir els béns en diners

LitiGest va arrencar al gran mercat de les execucions hipotecàries, però mica en mica han anat entrant en altres processos en el que també és necessari convertir béns en líquid, com són els concursos de creditors, els divorcis, les herències... "Haver-se de quedar un bé perquè el deutor no pot pagar és un problema per a tothom: el banc -o qui sigui- ha d'assumir unes despeses d'adjudicació i es queda amb un bé que segurament no li fa cap servei, el deutor no liquida el deute, el procediment és complex i lent... Amb un comprador interessat a un preu òptim tot se simplifica molt, és un win-win", argumenta Casanova.

Els casos gestionats i la repercussió dels premis que han obtingut els han permès passar a col·laborar amb entitats bancàries i bufets legals

Elisabet Cerrato explica que el secret és "el factor temps" i "tenir una xarxa de professionals especialitzats per dinamitzar la venda". Cerrato reconeix que "la major part són immobles, habitatges, però hi ha moltes altres tipologies: cotxes, vaixells, joies... cada cas és un món i és necessari un tractament professionalitzat per treure'n el millor resultat. Aquest és el nostre valor afegit". La investigadora de la URV reconeix que "hi ha risc de plagi, però el mercat és enorme, perquè subhastes de béns a l'Estat n'hi ha desenes de milers cada any, no ens preocupa que més operadors explotin aquesta via".

Recollint els fruits

Des dels seus origens empresarials, LitiGest ha passat de picar pedra en la recerca de possibles clients a, gràcies als premis d'emprenedoria que han obtingut i la repercussió meidàtica que això implica els vagin al darrere. "Vam començar oferint-nos a petites entintats bancàries, però gràcies al ressò que el nostre mètode ha obtingut ara ens truquen actors diversos: des de despatxos d'advocats, entitats financeres de més envergadura, agents de la propietat immobiliària... i també inversors". La Generalitat de Catalunya els ha concedit una beca a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per potenciar la figura de l'execució privada als jutjats catalans.

Els premis: molt més que dotació econòmica

Des que es va plantejar com a projecte, LitiGest ha rebut diversos premis a l'emprenedoria. Des del que li va atorgar el Tarragona Impulsa a la millor idea empresarial; o el segon lloc als premis Open Future de Telefónica. En total, vora els 20.000 euros, que són el coixí que els permet arrencar com a empresa. Roser Casanova valora l'aspecte econòmic però subratlla "l'orientació que ens han donat tant des de la Fundació URV, com des d'aquestes organitzacions per fer tots els passos que una empresa necessita per arrencar: business plan i estratègia, marketing, qüestions legals..". "Nosaltres soles no hauríem pogut, i són serveis de suport tècnic que si s'han de pagar es converteixen amb una llosa molt pesada", explica.

TBVQ Advocats, 'partner' de luxe

L'exemple més tangible del posicionament que ha obtingut LitiGest és la trucada que van rebre el passat mes de desembre des del prestigiós despatx d'advocats barceloní TBVQ, per proposar-los sumar esforços en l'explotació del seu mètode. Les converses van fructificar i LitiGest i TBVQ caminen junts per tal d'aprofundir en la comercialització de l'execució civil privada. Elisabet Cerrato subratlla les bondats de la col·laboració: "Nosaltres tenim el know how i ells la infraestructura i la xarxa de clients. És un partner de luxe per créixer".