L'Estat aprova la delimitació i els usos del Port de Tarragona després de dos anys

El Ministeri de Foment, a través de Puertos del Estado, ha donat el vistiplau al document que fixa els límits marítims i terrestres del Port de Tarragona a data de 2017

Redacció / Tarragona

La nova DEUP (Delimitació d'Espais d'Ús Portuari) és una foto fixa de les zones de servei del Port que en regula les activitats, fixa la delimitació i defineix els usos de la zona de servei portuari. S’inclouen els terrenys per a la futura ZAL i la connexió entre la ciutat i el Port, com el passeig marítim i la nova passarel·la que salva la via del ferrocarril.

Puertos del Estado ha aprovat la Delimitació d'Espais d'Ús Portuari (DEUP), que fixa els límits marítims i terrestres del Port de Tarragona a data de 2017, recollint els canvis dels darrers anys en la delimitació de la zona de servei del Port tal com informa el Port de Tarragona. Aquesta zona de servei inclou els espais de terra i d'aigua necessaris per al desenvolupament dels usos portuaris, els espais de reserva que garanteixin la possibilitat de desenvolupament de l'activitat portuària i aquells que puguin destinar-se a usos vinculats a la interacció port-ciutat.

La DEUP incorpora a la Zona de Servei Portuària terrestre diverses peces de sòl amb l'objectiu de completar els espais per als accessos a la futura Zona d'Activitat Logístiques (ZAL), un espai d'un milió de metres quadrats destinat a ampliar les zones d'emmagatzematge i transport de mercaderies situat en el terme municipal de Vila-seca (La Pineda). Aquest document estratègic també incorpora la regularització tècnica d'uns terrenys de 15.000 m2 que connecten el Port amb la ZAL i per carretera i, per tren, mitjançat un bypass per damunt del rack de Repsol.

Espais per ampliar terminal de la Boella
La DEUP també recull la incorporació d'una banda de terreny a prop del Centre Educatiu de Tarragona - antiga Universitat Laboral- que se situa de forma paral·lel als molls de Galícia i Andalusia que assegura l'espai necessari per una possible ampliació de la Terminal Intermodal de La Boella. Aquesta peça de sòl suma uns 39.000 m2 a tocar del centre educatiu, però al mateix temps desafecta 96.000 m2 que ja no entren en els plans de futur del Port.

Millors comunicacions per tren i carretera
La DEUP incorpora una àmplia zona de servei en el marge dret del riu Francolí de 85.000 m2 que permetrà millorar les comunicacions terrestres del Port de Tarragona. Per una banda, aquests terrenys podien permetre la construcció d'una "zona buffer" o de transició, destinada a l'espera de camions per a càrrega i descàrrega, que alliberaria espais als molls que es destinarien a noves activitats. I d'altra banda, aquests terrenys també podrien acollir la futura connexió de la via de ferrocarril cap a Saragossa i Madrid amb l'estació de classificació de la Canonja, la qual cosa permetria l'entrada i sortida de composicions de trens des de i cap al futur "Puerto Centro", als municipis de Guadalajara i Marchamalo.

En aquest sentit, la DEUP també incorpora l'actual ramal ferroviari que connecta amb la línia Tarragona-València. Es tracta d'una connexió ja existent però que calia delimitar i definir-ne formalment el seu ús i que afecta a 8.800 m2 de sòl a tocar de l'EDAR d'Ematsa.

El Moll de Balears: els creuers
Segons la normativa vigent, la DEUP ha de reflectir exclusivament les obres ja executades o, si es requereix, amb la seva tramitació molt avançada. Per tant, la DEUP recentment aprovada no recull el nou projecte del Moll de Balears. No obstant, dintre del període d'espera de dos anys per al vistiplau tècnic des de la capital de l'Estat de la DEUP de 2017, l'APT ha tirat endavant la fase 1 d'aquest nou moll per destinar-lo a terminal de creuers, amb una inversió de 35 milions d'euros. Aquest "jet lack burocràtic", entre l'aprovació definitiva del document descriptiu dels espais i usos portuaris i la gestió del Port, ha estat la causa que la DEUP no reculli el projecte del Moll de Balears i es vegi abocat a una nova actualització que inclogui els projectes d'obres en avançat estat d'aprovació previstos en el cicle inversor anunciat al mes de febrer pel president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset i que permetran tirar endavant la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), l'espai Xarxa Natura 2000, el Moll de Balears, el contradic dels Prats, etc.

La delimitació d'espais portuaris inclou la passarel·la que uneix el Port amb la ciutat des del juny de 2018 i que l'APT va finançar i construir amb l'objectiu d'unir la façana marítima amb la ciutat de Tarragona a través d'un projecte que suposar la inversió de 1,7 milions d'euros. La DEUP també inclou els terrenys corresponents al passeig marítim de la platja del Miracle. En ambdós casos l'APT se'n fa càrrec seguint de la seva voluntat de relligar, més i millor, el Port i la Ciutat; i complint el seu objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de les zones adjacents al port i també del conjunt de la ciutat.