Manual per evitar que el treballador es quedi a casa

L’absentisme té un cost anual de 85.140 milions d’euros, a Espanya 263.000 empleats es queden a casa cada any i no van a treballar

Esteve Giralt / Tarragona

En un context social canviant, cada cop més complex, tenir cura de la vida personal i familiar del treballador és un dels factors que cada cop té més pes. Per afavorir la conciliació laboral una de les mesures que cada cop posen en pràctica més empreses és la flexibilitat horària

Paraules com compromís, motivació, flexibilitat, conciliació, realització o lideratge sonen molt bé però no s'aconsegueixen d'un dia per l'altre. Passar de la teoria a la pràctica i aconseguir resultats concrets no és fàcil. Les estratègies han de ser constants i globals, afectant a fons a cada organització, de dalt a baix, dels empleats de la base als directius que prenen les decisions de més pes. Si tot acaba encaixant, el treballador se sent part de l'organització, a l'extrem oposat del qui se sent desvinculat fins a l'extrem de no anar a la feina. "Un treballador compromès és diferent a un treballador que està satisfet, és un pas molt més enllà", destaca Alfred Arias (MBA-URV).

"Com les causes de l'absentisme no justificat són multifactorials, les mesures per reduir-lo o combatre'l al·ludeixen a la millora de les condicions de treball, i a la dotació de recursos per a la prevenció dels riscos psicosocials", destaca la professora Mihaela Enache (UOC).

En un context social canviant, cada cop més complex, tenir cura de la vida personal i familiar del treballador és un dels factors que cada cop té més pes. Per afavorir la conciliació laboral una de les mesures que cada cop posen en pràctica més empreses és la flexibilitat horària. "A l'entrada i la sortida de la feina per fer front a les necessitats com a pares, mares o cuidadors de persones dependents", exemplifica Arias. "Cal integrar en la cultura corporativa la cultura emocional per despertar el compromís de les persones i promoure'n el benestar", afegeix Enache.

En aquest mateix paquet de mesures s'aposta també per facilitar el teletreball. "S'eviten desplaçaments (commuting), hi ha major disponibilitat de temps perquè s'evita el temps de desplaçaments i en determinades feines i rols, la presencialitat no és tant crítica como la consecució d'objectius i expectatives", afegeix. "Una de les mesures per fer front a l'absentisme laboral no justificat seria facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, permetent la flexibilitat horària o fomentant el teletreball", coincideix Enache.

Aconseguir que el treballador se senti bé dins de l'organització, amb les expectatives cobertes, és fonamental. "Fomentar la participació i la presa de decisions, la filosofia de l'apoderament; generar sentit de la propietat i pertinença", destaca Arias. "Incentivar la participació en el procés de presa de decisions, delegant en el treballador i apoderant-lo; reconèixer els seus assoliments i proporcionar-li opcions reals de desenvolupament intern i creixement personal dins de l'empresa; i fomentar el compromís afectiu amb l'organització, són unes altres de les mesures que ajuden al fet que el treballador no falti al treball sense estar de baixa", explica Enache.

Que l'empresa sàpiga treure el màxim profit i rendiment de cada treballador ajuda a combatre l'absentisme. "Enfocar-se en la identificació i potenciació dels talents innats dels treballadors per tal que els talents es transformin en fortaleses, en comptes d'intentar arreglar les carències i debilitats; intentar millorar només porta, com a molt, a la mediocritat, i l'esforç pot ser frustrant i desencoratjador", explica Arias. Si el treballador aprèn en base a allò que sap fer més bé, tenint en compte els seus talents, això "suposa una realimentació i motivació per el creixement, tota l'energia es focalitza en positiu", afegeix el team coach.

La relació entre els treballadors i l'ambient que hi ha a la feina no és un element menor. Cada cop hi ha més empreses que fomenten activitats per millorar l'ambient al treball o introdueixen per exemple activitats físiques i de benestar, com el ioga o la relaxació, abans de començar la jornada laboral, en el mateix lloc de feina. "Fomentar la col·laboració entre empleats per a generar una interdependència positiva entre els membres, aconseguir un sentiment de satisfacció i pertinença i generar una disminució dels conflictes", destaca Enache. "Tenir bons amics a la feina genera treballadors amb compromís, que senten una responsabilitat compartida amb la companyia", diu Arias.

Per portar a la pràctica totes aquestes mesures teòriques els experts alerten que cal que les empreses hi dediquin cada cop més esforços i recursos. "Cal una dotació més gran per a l'atenció i la prevenció dels riscos psicosocials; a tots els aspectes de disseny, organització i direcció del treball i del seu entorn social que poden causar danys psíquics, socials o físics en la salut de les persones", explica Mar Sabadell, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. "Si les organitzacions no s'adapten ho passaran molt malament", adverteix Arias.

Els antídots

1-Conciliació de la vida laboral i familiar

2-Flexibilitat horària

3-Faciltar el teletreball

4-Apoderar el treballador

5-Reconeixement dels talents de l'empleat

6-Afavorir el creixement personal i l'ascens

7-Fomentar el compromís afectiu amb l'organització

8-Salari digne

9-Disminuir l'estrès

10-Reconéixer els èxits del treballador

Notícies relacionades