Reus aprova un pressupost per al 2020 un 13% més gran que enguany

La xifra arriba als 123.541.070,31 euros i es penalitzarà amb un 50% de l'IBI els immobles desocupats

Una imatge de la façana de l'Ajuntament de Reus. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Reus

En el capítol de despeses destaca un pla d'inversions anual de 6,5 milions d'euros, el més ambiciós dels últims anys.

El ple l'Ajuntament de Reus va aprovar divendres passat el pressupost municipal i d'ordenances fiscals del 2020 que fixa en  123.541.070,31 euros els comptes per a l’any 2020, un 13,06% més que el pressupost d’enguany.

En el capítol de despeses destaca un pla d'inversions anual de 6,5 milions d'euros, el més ambiciós dels últims anys; el venciment del període de carència de préstecs concertats dels quals es va ajornar el pagament fins a millorar la situació financera de l'Ajuntament; i l'adequació de les retribucions dels recursos humans, amb un acumulat del 8,25%.

Pel que fa als ingressos, es concertaran operacions de crèdit per al finançament de noves inversions, sempre mantenint una ràtio d'endeutament raonable i dins el límit legal; s'han revist les transferències pendents de l'estat espanyol amb el consistori i la liquidació dels exercicis del 2017 i 2018. També s'han actualitzat les ordenances fiscals, d'acord a l'augment acumulat de l'IPC dels últims 8 anys, de 7,7% i un augment del 2% per garantir la continuïtat dels serveis. La variació s'aplica a la taxa de guals, a la de recollida de residus comercials i a l'IBI. L'afectació mitjana per als contribuents serà de 34,65 euros anuals (2,89 euros mensuals).

Tindran més bonificació les famílies amb immobles de menys valor cadastral, i menys bonificació les de més valor. L'IBI diferenciat gravarà el 10% dels immobles de més valor cadastral diferents de l'ús residencial (grans superfícies, establiments d'entitats financeres, entre d'altres).

Una de les novetats és que per dinamitzar el mercat de l'habitatge, es penalitzarà amb un increment del 50% de l'impost als immobles desocupats, amb dos anys o més sense ningú empadronat ni serveis.
Per altra banda, els preus públics de les escoles bressol municipals es reduiran a partir del mes de febrer un 2%. Aquest acord s'ha de prendre a principis del 2020. L'aigua tindrà una variació general del 9% i les sepultures actualitzen les taxes de conservació entre el 9 i el 15%. La variació de la resta de taxes dels serveis funeraris, com inhumacions i exhumacions, es fixa en el 7%.

Notícies relacionades