La Generalitat aprova el nou PLASEQTA

El territori gestionarà novament les emergències en accidents químics que fins ara estaven tipificades al PLASEQCAT, d'abast nacional

Una imatge de la planta d'Iqoxe. FOTO: ACN.
Redacció / Tarragona

Al pla s'estableixen les accions que cal desenvolupar per evitar l'afectació a la població en cas d'incident o accident en els establiments industrials que manipulen substàncies perilloses, considerant els diferents àmbits existents, com són l'urbà, el turístic i d'oci i l'industrial mateix.

El Govern ha aprovat el nou Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona (PLASEQTA 2020). Aquest acord suposa la recuperació del Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona, en la versió actualitzada PLASEQTA 2020, com a pla amb entitat pròpia i plena autonomia que preveu la resposta a una emergència química originada en qualsevol establiment industrial que manipula substàncies perilloses a les comarques de Tarragona.

L'àmbit territorial del PLASEQTA 2020 s'estableix a partir de la zona d'influència dels polígons industrials químics de les comarques de Tarragona, i presenta una estructura operativa, de coordinació i direcció pròpia i uns criteris operatius específics en resposta a l'anàlisi de les necessitats del territori que ha de protegir en cas d'emergència. Aquestes necessitats responen als factors singulars de perill, vulnerabilitat i exposició que es donen en aquest territori en relació amb els establiments industrials que manipulen substàncies perilloses.

Al pla s'estableixen les accions que cal desenvolupar per evitar l'afectació a la població en cas d'incident o accident en els establiments industrials que manipulen substàncies perilloses, considerant els diferents àmbits existents, com són l'urbà, el turístic i d'oci i l'industrial mateix.

Notícies relacionades