Tarragona, la demarcació catalana a la que baixa més el nombre d’autònoms

Segons PIMEC, l’increment de baixes al RETA es deu a l’estacionalitat del sector turístic i els dubtes sobre les modificacions normatives introduïdes pel Govern de l’Estat

El mes d'octubre és tradicionalment un mes de baixada pel que fa al nombre d'autònoms, però la dinàmica ha estat més intensa aquest 2017 a Tarragona.
Dani Revenga / Tarragona

Tarragona ha estat la demarcació catalana en la que s'ha reduït més el nombre d'autònoms des d'octubre de 2016 fins octubre de 2017, amb un índex d'un -0,86%, mentre que la mitjana catalana és d'un +0,50% i la de l'Estat d'un +0,59%. La província també queda en mal lloc en l'última variació intermensual: darrere de Girona, Tarragona és la segona de Catalunya on més baixes al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) s'han registrat, amb un retrocés de -1,21% enmig d'una dinàmica negativa al conjunt de Catalunya i Espanya, però a un ritme inferior (-0,23% i -0,16% respectivament).

La patronat de la petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC, atribueix la tendència a l'estacionalitat de l'activitat productiva' i als 'dubtes relatius a l'entrada en vigor de les modificacions normatives en matèria d'autònoms i la seva concreció pràctica'. Tot i això, PIMEC convida a 'fugir d'alarmismes' i reclama 'objectivitat en la valoració de les xifres', argumentant el lleu creixement interanual, un argument que no serveix per a la demarcació de Tarragona.

En el cas de les nostres comarques, la patronal creu que 'Tarragona té una economia amb un sector turístic molt potent amb unes puntes d'activitat molt elevada a l'estiu', cosa que fa que a l'octubre, quan l'activitat turística disminueix, 'els serveis accessoris també disminueixen i això comporta que en termes intermensuals la disminució de l'afilició al RETA sigui habitual en el mes d'octubre'. PIMEC arbumenta que 'en termes interanuals, la caiguda és molt petita i pot ser atribuïda a una menor activitat del sector primari d'igual manera que passa a la demarcació de Lleida'. 

Llums i ombres amb la nova normativa


Pel que fa a les modificacons en la normativa que regeix l'activitat dels autònoms i que entrarà en vigor el proper 1 de gener, la patronal la valora com una 'millora moderada en la flexibilitat de les obligacions que tenen els autònoms que els permeti acomodar-se a la evolució de la seva realitat econòmica'. Tot i auqesta valoració positiva, PIMEC apunta alguns punts foscos, com el fet que 'els avenços són moderats, i no és tan segur que l'impacte de les millores sigui prou significatiu com per suposar un canvi de prou magnitud'. A més, segons la patronal, 'hi ha incògnites importants per desvetllar, en especial quant al desenvolupament reglamentari d'algunes de les millores (per exemple, en l'àmbit fiscal)'. Una altra incògnita que apunta PIMEC és el dubte sobre si alguns dels canvis en matèria fiscal i laboral 'seran respectats per les respectives inspeccions'. La patronal afegeix que 'falta impulsar mesures per consolidar projectes empresarials, i no tan sols per facilitar l'emprenedoria'.

Notícies relacionades