L'ocupació a la gran distribució comercial creix un 12% al Camp de Tarragona

L’Anuari de la Distribució Comercial que elabora la Generalitat constata el creixement del sector

Redacció / Tarragona

L'ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut un 12% al Camp de Tarragona. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d'autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d'Empresa i Treball.

L'Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l'oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d'autoservei, en el període 2019-2020, a partir de la informació facilitada pels propis operadors.  L'estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector amb l'objectiu de mesurar la competitivitat i rendiment de les empreses.  Mitjançant nous indicadors, s'avalua el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i es comparen els diferents àmbits territorials.

Segons l'Anuari, el sector de la gran distribució al Camp de Tarragona va créixer en el bienni 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d'establiments, respecte el bienni 2017-2018. En l'àmbit laboral, l'ocupació al sector ha augmentat un 12% (de 5.295 a 5.928 persones).

La resta de magnituds analitzades també han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda ha pujat un 2,89%, (se situa en els 206.228 m2), i el nombre d'establiments ha crescut un 2,18% (367 establiments).

De la seva banda, la densitat comercial -superfície comercial per cada 1.000 habitants- registrada al Camp de Tarragona ha experimentat un lleuger increment del 0,25%, situant-se en 388 m2 per cada mil habitants.

Desglossat per comarques, el Tarragonès compta amb la major densitat comercial de la demarcació (426 m2/1.000 hab). Aquesta comarca i la del Baix Camp concentren el major nombre d'establiments (195 i 124 respectivament). Quant a la superfície de venda, torna a ser la comarca del Tarragonès la que compta amb més m2 (111.692), seguida de la del Baix Camp amb 72.716 m2.

La rendibilitat econòmica del sector gran distribució al Camp de Tarragona es va situar en els 5.670 euros/m2 de rendiment mitjà, per sobre de la mitjana catalana, que és de 5.658 €/m2.

Creixement general

Les 50 primeres empreses de gran distribució tenen 5.198 establiments a Catalunya (un 14,1% del sector quotidià), una superfície de venda de 2,5 milions de metres quadrats (52,4% del sector) i una facturació de 14.190 milions d'euros (62,1% del sector). Pel que fa a l'ocupació, donen feina a 72.841 persones, que representen el 50% de les persones ocupades en el sector quotidià.

L'anàlisi de les dades globals a nivell català conclouen que entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020 el sector ha experimentat un clar creixement. El nombre d'establiments comercials va augmentar un 4%, la superfície de venda un 3,9%, les vendes un 13,7% i el nombre de persones ocupades un 10,6%.

Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15%), el grup Dia (10%) i Bon Preu (10%). En nombre d'establiments encapçala el rànquing Dia (19%), seguit de Condis (12%) i de GM Food (9%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat i Bon Preu ocupa la segona posició, per davant del grup Dia i de Carrefour que ocupen el tercer i quart lloc respectivament.

Notícies relacionades