L'Aeroport de Reus recupera el 80% del seu volum de juny de 2019

Es van registrar 2.428 operacions i 154.181 passatgers

Redacció / Reus

L'Aeroport de Reus ha registrat al juny un total de 154.181 passatgers, el que implica una recuperació del 81,5% en relació al mateix mes de 2019. Quant als passatgers de vols internacionals, els 153.199 usuaris suposen una recuperació del 81,3% respecte a juny de 2019, mentre que el passatge nacional ha augmentat un 59,8%, amb 473 viatgers.

Entre gener i juny, l'Aeroport de Reus ha acumulat un total de 338.908 usuaris, una recuperació del 86% respecte al mateix període de 2019. En aquests sis mesos, han passat per l'Aeroport de Reus 336.266 viatgers internacionals, amb el que es recupera el 87% del passatge del mateix període del 2019. Per part seva, el mercat nacional ha recuperat un 26,8% respecte al mateix període de 2019, amb 1.238 viatgers registrats.

Quant a operacions, durant el passat mes de juny es van realitzar 2.428 moviments, un 9,1% més que en el mateix mes de 2019. Entre gener i juny han estat 9.525 els vols operats per l'Aeroport de Reus, un 13,1% més respecte als sis primers mesos de 2019.

Els vols internacionals s'han recuperat en un 84,5% en relació al mateix període de 2019, amb 927 moviments al juny i sumen des de principis d'any un total de 2.281 operacions, el que suposa una recuperació del 94,6% respecte al mateix període de 2019.


Els moviments nacionals van aconseguir al juny la xifra de 36, el que implica el restabliment del 59% de les operacions respecte al mateix mes de 2019. Sumant l'acumulat entre gener i juny, el total d'operacions nacionals és de 211 aterratges i enlairaments, la qual cosa suposa una recuperació del 64,3% en relació al mateix període de 2019.

Notícies relacionades