Les empreses saludables, a debat

Salut i Treball organitza una jornada sobre els programes de les empreses per millorar la salut dels seus treballadors

Un moment de la jornada.
Dani Revenga / Tarragona

L'empresa de riscos laborals Salut i Treball ha organitzat aquest matí a la Cambra de Comerç de Tarragona una nova jornada amb l'objectiu de reflexionar sobre el model d'empresa saludable. La gerent de sanitat d'AENOR i el director gerent de Protón Electrónica, Ángel Vidal han estat els ponents d'una sessió que ha tornat a posar sobre la taula la necessitat que les empreses promoguin els hàbits saludables dels seus professionals.

El director de Salut i Treball, Paco Lari, ha recordat en la seva introducció que "implantar hàbits saludables no és possible sense contar amb la col·laboració dels treballadors" i ha incidit en que "una empresa saludable és quelcom més que una que té un gimnàs i pomes a les sales de reunions".

La primera ponent ha estat Marta Serrano, gerent de Sanitat d'AENOR, que centrat la seva intervenció en l'evolució del concepte d'empresa saludable, que ha passat de significar "seguretat física" a incloure els hàbits saludables de l'estil de vida del treballador i els factors psicosocials. Segons Serrano, "les preocupacions alienes a la feina afecten a la salut i a la motivació, i això té impacte en el rendiment i la productivitat, per tant les empreses mica en mica han anat assumint que havien de fer coses en aquest terreny". Serrano ha enumerat algunes claus perquè les empreses configurin els seus plans per fomentar la salut, com són la col·laboració dels treballadors, l'anàlisi dels dèficits, compartir bones pràctiques i fixar-se en altres empreses i integrar aquests programes a l'estratègia de l'empresa. Serrano ha posat l'accent en que "el diagnòstic de la pròpia situació és fonamental, perquè cada empresa és un món i els models per fer saludable una empresa poden ser molt diferents".

El segon ponent ha estat Àngel Vidal, Director Gerent de Protón Electrónica, que ha explicat com han implantat els programes d'empresa saludable a aquesta organització. Vidal ha posat l'accent en "més enllà de garantir la seguretat, fomentar els hàbits saludables entre els treballadors i cuidar l'ambient psicosocial a la feina" i s'ha mostrat partidari de "compartir experiències, tot i que no totes serveixen per a tothom, ja que les empreses tenen activitats, professionals i envergadures diferents". Vidal ha reivindicat que la implementació d'aquests programes "quedi exempta d'IRPF, ja que són inversions que redunden en el benestar i la salut de les persones".

Notícies relacionades