L’absentisme laboral ha crescut un 17% a Tarragona en un any

Les baixes per malaltia comuna creixen a un ritme quatre cops superior al repunt de l’ocupació

L’absentisme és una xacra per a la productivitat de les empreses. FOTO: CEDIDA.
Oriol Margalef / Tarragona

L'absentisme laboral creix desbocat a les comarques de Tarragona i amenaça de convertir-se en un greu problema per a la sostenibilitat del sistema de prestacions. Els casos de baixa laboral per malaltia comuna van augmentar l'any passat un 17% a la demarcació, un ritme de creixement que multiplica per quatre el repunt de l'ocupació, fruit del creixement econòmic. A Catalunya, el número d'afiliats a la Seguretat Social va créixer un 3,7% l'any 2016.

Durant els anys més intensos de la crisi econòmica, quan la desocupació va enlairar-se a Tarragona fins a un 27% de la població activa (2013), l'absentisme va caure en picat. Però amb la recuperació econòmica, la tendència decreixent s'ha capgirat.

Segons l'Observatori d'absentisme de Catalunya, que ha elaborat la mútua Asepeyo, tant a Catalunya com a Tarragona el perfil principal de l'absentista correspon a una persona amb una edat compresa entre els 31 i els 40 anys (34% dels casos), que porta treballant entre 1 i 3 anys (31%), i en un 72% les baixes no li duren més de 15 dies. A més, en un 46% dels casos presenta la baixa entre dilluns i dimarts, els dos dies de la setmana amb més incidències. Per contra, només un 3,4% dels treballadors de més de 60 anys agafen la baixa.

Les dades de la Seguretat Social sobre incapacitat temporal corroboren que l'absentisme és un fenomen a l'alça a Espanya, però que es fa notar especialment en determinades zones geogràfiques. Només en un any, la incidència de les contingències comunes va repuntar un 10% de mitjana mensual a Tarragona i Catalunya, el doble que al conjunt de l'Estat. Destaca l'augment de la mitjana mensual de casos iniciats tant a Tarragona (14%) com Catalunya (15%).

L'any 2016 les despeses per Incapacitat Temporal van superar en un 0,4% les quotes

L'estudi desgrana les patologies que són més comuns com a causa de baixa. La més freqüent a la demarcació de Tarragona és la patologia lumbar (13%) seguida de la patologia psiquiàtrica (10%), en idèntica proporció a Catalunya. L'informe assenyala, a més que les incidències es concentren en un grup minoritari de treballadors. Així, entre els treballadors protegits per la mútua (1 de cada 4 a Catalunya), l'any passat un 72,7% no van demanar cap baixa, i el 24,7% van concentrar un 76,7% de les baixes (que corresponen 1 o 2 processos l'any). A un 2,5% dels treballadors se'ls van reconèixer 3 o més processos el 2016, un 23,7% del total de baixes.

L'absentisme creix a tots els sectors d'activitat, però en alguns ho fa de forma més pronunciada. Així, destaca el creixement del 16,6% al sector de l'hostaleria (tercer en número d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya), la construcció (12%), les activitats científiques i tècniques (11%) i les activitats sanitàries i serveis socials (10%). Als dos principals sectors d'ocupació a Catalunya, el comerç i la indústria manufacturera, la variació interanual és un 5% i un 4% respectivament. I mentre la tendència creix, moltes empreses no fan una gestió eficaç de l'absentisme, segons Asepeyo. Un 71% dels professionals enquestats per Asepeyo i que gestionen personal en 460 societats tenen la percepció que la seva empresa no han implantat un pla adequat per fer front al fenomen.

Tot plegat crea desajustos al sistema, segons va posar de relleu José Ignacio Miranda, subdirector general d'Asepeyo. Així, l'any passat les despeses per Incapacitat Temporal degudes a Contingències Comunes van superar en un 0,4% les quotes. "Tenim un problema. El finançament de la prestació es complica, perquè no cobreix la despesa", va explicar Miranda en una jornada a Tarragona. En aquest sentit, Mónica Herranz, directora provincial de la Seguretat Social a Tarragona, va suggerir una "actuació conjunta" -administració, empreses, mútues i treballadors- per invertir la tendència a l'alça de l'absentisme i l'impacte al sistema.