Què pensen els empresaris sobre el referèndum?

El teixit empresarial demana diàleg entre Govern i Estat; l’opció d’un referèndum pactat és la que té més suport, amb un 43%

Els empresaris moderen la seva preocupació pels efectes del procès sobiranista.
Hildebrand Salvat / Reus

El Radar Cambra -l'estudi de percepció que Ceres elabora per a la Cambra de Reus dins la seva demarcació territorial- va preguntar en el seu últim sondeig als empresaris sobre l'imminent referèndum sobre la independència de Catalunya. Els empresaris es manifesten molt majoritàriament a favor del diàleg. Respecte a les mateixes preguntes efectuades l'any 2013 i 2014, baixa la creença que Catalunya assolirà la independència i també la possible afectació sobre les seves activitats empresarials del procés sobiranista.

Què volen que passi?

A la segona onada de 2017 (el treball de camp es va realitzar la segona quinzena de Juny) el Radar Cambra va voler preguntar als empresaris de la demarcació sobre el referèndum i la situació de Catalunya. La dada més incontestable que va sorgir d'aquesta enquesta és que el 84% dels empresaris creuen que Generalitat i Govern de l'Estat haurien de dialogar. De fet, l'opció que prefereix un major nombre de panelistes seria la d'un referèndum pactat, tot aquesta opció més desitjada obté només un 43%. El referèndum unilateral compta amb un 16% de suport, mentre que els qui es decanten per "acords" amb Espanya arribarien al 32% (millores de finançament, més autogovern o estat federal).

Què passarà?

Tanmateix, allò que creuen que passarà és molt diferent. L'opció més probable és el referèndum unilateral, mentre que el referèndum pactat només es veu probable per un 8% i les respostes relatives a altres acords es situen al 36%. Al final però, gairebé la meitat dels empresaris del Radar pensen que Catalunya arribarà a ser independent (43% vs 49% que creuen que no). Quan es compara aquesta data amb 2014, s'observa una lleugera reducció entre els qui creuen que Catalunya serà independent (49% vs 42%).

L'afectació del procés

Es va preguntar a les empreses sobre fins a quin punt el procés polític plantejat des de Catalunya tindria una sèrie d'efectes; sobre les vendes, la localització d'empreses o la presència de turistes. Com es veu a la gràfica, es percep que allò que podria afectar més és "les vendes de les empreses catalanes a la resta de l'estat", seguit de la "deslocalització d'empreses i les inversions estrangeres". L'efecte és molt menor en l' "elecció de Catalunya com a destinació turística" o les "vendes de la pròpia empresa". Com ha passat altres vegades, és percep un efecte major en l'economia en general que no pas en la pròpia activitat. Cal destacar també, que respecte a consultes precedents es percep una clara reducció de l'impacte en les inversions estrangeres: avui es percep que l'efecte en les inversions estrangeres serà molt menor que allò que es pensava al 2014.

Mesures per pal·liar efectes del procés

Quan es pregunta a les empreses si han pres mesures davant de possibles situacions del procés, un 55% diuen que no i que no ho faran, mentre que un 27% diuen que no, però que ho han començat a pensar. D'altra banda, un 6% de les empreses declaren que han patit algun efecte negatiu derivat del procés 8vs 92% que no) i per últim un 6% de les empreses s'han pronunciat respecte el procés sobiranista, mentre que un 63% ni ho han fet ni ho faran.

De l'anàlisi de les dades i comparant amb 2013 i 2014, es pot concloure que les empreses no perceben que el procés polític els afecti o els pugui afectar gaire i sobretot aquesta preocupació pels possibles efectes negatius s'ha reduït en els diferents indicadors respecte 2014 i 2013.

Els resultats de l'enquesta de Ceres
Les respostes

Les dades de l’enquesta de Ceres mostren com els empresaris han relativitzat les seves postures respecte als resultats recollits en els últims anys.