RRHH

Autònoms independents

A l'economia digital i amb el focus posat en el client, les empreses necessiten incorporar a les seves organitzacions persones amb talent

Chus Blasco

Co-fundadora i consultora d’estratègia i finances a www.afca.cat
Professora d’estratègia i finances a BAU, Centre Universitari de Disseny 

No hi ha cap dubte que l'augment de les feines autònomes és imparable, el seu creixement exponencial i el seu abast global. Les tecnologies digitals possibiliten noves formes d'organització productiva i encara ens falta perspectiva per avaluar totes les conseqüències socials i econòmiques que es derivaran. Fins no fa gaires anys, el que era autònom ho era durant tota la seva vida laboral, i el que treballava per un altre amb relacions contractuals tradicionals de treball per tercers, eren estables i de llarga durada. Jurídicament teníem molt clara la diferencia entre un i altre tipus de relació contractual.

Però no tots els autònoms son autònoms en el sentit literal de la paraula. És una qüestió que no és tant contractual com de capacitats i organitzativa. Si un treballador no és independent, no el podem considerar realment autònom. Que és, doncs, un autònom independent? Un persona que s'organitza el treball de forma autònoma i que té els recursos i les capacitats per fer-ho sense dependre de les directrius de qui li contracta la feina. Un autònom independent és més un prestador de serveis que un treballador.

Quan les persones amb talent, capacitat d'aprenentatge disposen d'autonomia tendeixen a fer coses que tinguin sentit

A l'economia digital i amb el focus posat en el client, les empreses necessiten incorporar a les seves organitzacions persones amb talent. La paradoxa és que cada vegada hi ha menys feina estable, i alhora les empreses estan tenint cada cop més dificultats per cobrir perfils qualificats pels reptes de la digitalització. Hi ha un enorme desajust entre la oferta i la demanda, que no deixa d'ampliar-se i l'autonomia acaba sent un factor clau que marca la diferència.

Generalment, les empreses acaben consolidant al llarg del temps una resistència natural al canvi. Darrera d'un cicle econòmic d'èxit, moltes empreses entren en una fase de comoditat, van buidant-se de sentit, i deixen a molts dels seus treballadors en estat apàtic. La majoria acaben dimitint de comprometre's amb el que fan. D'aquestes, les persones amb més iniciativa i més capacitat innovadora, acaben marxant de l'empresa perquè no veuen recorregut professional.

La tecnologia facilita la possibilitat de treballar per projectes. Es converteixen en els nous autònoms independents. Tenen capacitat de decidir i poden triar amb quin projecte es comprometen i amb quin no. Quan les empreses busquen persones obedients per cobrir els llocs de treball, és suficient que aquests treballadors siguin diligents. Però quan el que busquen les empreses és creativitat i capacitat innovadora, els autònoms independents son millors, perquè tenen entrenada la capacitat d'autoorganitzar-se.

L'èxit dels autònoms independents es defineix en termes de llibertat en establir relacions i connexions

Els autònoms independents assumeixen tota la responsabilitat de la feina que desenvolupen, i per tant estan entrenats a canviar les excuses per accions concretes que els ajudin a aconseguir els seus objectius. Aquesta responsabilitat té un premi, que és la llibertat que atorga la independència (quan és real). És un estímul per construir un aprenentatge únic i una solidesa personal i professional molt valuosa. Lluny del marc de la feina estable, i fora de les rígides barreres organitzatives, aflora la possibilitat d'escollir entre diferents oportunitats que puguin alinear-se millor amb els propis talents i interessos.

Des del costat fosc, hi ha una angoixa considerable a nivell personal, social i econòmic. Sense la cobertura d'una feina segura que aporti la continuïtat de les fonts d'ingressos desapareix la tranquil·litat econòmica. La reducció de feines estables ha provocat un augment del treball autònom independent que al seu temps ha fet aflorar diferents estratègies que aquestes persones utilitzen per compensar la manca de seguretat i de certeses. Les seves motivacions son diferents d'aquelles dins d'una relació laboral estable. Una de les que els autònoms independents valoren més, és tenir llibertat per organitzar el seu temps. Quan les persones amb talent, capacitat i voluntat d'aprenentatge constant disposen de l'autonomia suficient, aquesta llibertat els empeny a fer coses que tinguin sentit. La llibertat redefineix què significa l'èxit professional. No es conformen amb qualsevol feina. Volen tenir una trajectòria, volen evolucionar. Els que persisteixen com autònoms independents al llarg del temps, acaben descobrint que tenir èxit vol dir acceptar només aquelles feines que els connecten amb un propòsit del que realment volen fer i sentir que d'alguna forma contribueixen a fer un món millor.

Per poder incorporar el valor que aporten aquestes persones a les empreses, cal canviar el marc mental i passar a l'acció, cultivant una cultura empresarial on les persones més autònomes sentin que poden desenvolupar la seva creativitat. L'èxit dels autònoms independents es defineix en termes de llibertat en establir relacions i connexions. La progressiva digitalització ho ha fet possible i no hi ha marxa enrere. Les persones que estan dissenyant la seva carrera professional amb elevades expectatives, només poden progressar amb un entorn organitzatiu que evolucioni. Les empreses que no l'estiguin cultivant no podran retenir i fidelitzar aquest talent perquè quan les persones amb capacitats han experimentat un entorn laboral estimulant, no estaran fàcilment disposades a renunciar-hi.