RRHH

Liderar líders = valor afegit

Joan Maria Sabaté

L'entorn en el qual vivim és molt competitiu; en aquesta crisi que estem travessant estan quedant les millors empreses, mentre que les empreses que no han tingut un fort lideratge, un bon projecte, un bon producte i sobretot una bona estratègia, han anat desapareixent. No ens enganyem, aquestes empreses han sobreviscut perquè hi ha en elles un gran actiu, les persones.
Les organitzacions que estan superant aquesta crisi es caracteritzen, entre altres coses, pel seu fort poder de lideratge, no solament del seu líder principal sinó que en cada part de l'organització hi ha un líder i aquest és el motiu de la supervivència i de l'èxit.
La tasca, de vegades no fàcil, és liderar líders i per a això cal tenir una sèrie de qualitats, actituds i aptituds, tant per part del líder principal com dels líders subordinats; comentaré les qualitats de cadascun.
El líder general:
- Entendre perfectament les seves funcions i tenir la missió i la visió de l'empresa ben definida.
- Qualificació i formació concordes al lloc.
- Haurà de posseirà un alt grau d'intel·ligència emocional, tenir empatia i entendre la posició del capdavanter subordinat.
- Ser comunicatiu i estratègic.
- Donar autonomia als líders subordinats però sempre sota una estratègia marcada per ell mateix i acceptada per la resta de líders.
- Mai haurà de creure que té la raó absoluta.
- Escoltar les propostes en quant a canvi de l'estratègia.
Els líders subordinats:
- Hauran de ser professionals altament qualificats, que entenguin perfectament el seu treball.
- Entendre la posició del líder general i respectar-la.
- Respectar les decisions del líder general, entendre-les, respectar-les i aplicar-les.
- En cas d'estar en desacord amb l'estratègia de la seva àrea d'actuació han de comentar-ho amb el líder general.
- Alt grau d'intel·ligència emocional per poder respectar al seu equip, motivar-ho i implicar-ho en els objectius.
Les organitzacions que estan superant aquesta crisi es caracteritzen, entre altres coses, pel seu fort poder de lideratge.
De vegades pot passar que els líders subordinats perdin una mica l'orientació de quin és la seva missió en el si de l'organització i tinguin la temptació de seguir el camí cap a una altra senda, com a líders que són; tampoc és un problema greu, el líder general haurà de reorientar-los cap a la seva posició inicial i una vegada realitzada aquesta labor és important que no hi hagi rancors per part del líder general.
També pot ser difícil de vegades trobar col·laboradors que entenguin perfectament com estar integrats en un sistema com el qual estic comentant ja que és una mescla de ductilitat i lideratge que en ocasions és difícil de compaginar.
Un organigrama dissenyat de forma tradicional i per àrees funcionals podrà funcionar perfectament sempre que la seva cultura estigui orientada a un model basat en el lideratge. Si una organització ha aconseguit funcionar d'aquesta manera haurà trobat el camí cap a l'èxit, generant valor afegit.
Quant als avantatges d'aquest estil d'adreça tenim:
- Font d'innovació: tant el líder general com el subordinat es desenvolupen i se senten participis del negoci, la qual cosa porta a presentar propostes que en molts casos són innovadores.
- Alt nivell de motivació: el poder realitzar-se i sentir-se líder en l'acompliment de les funcions comporta un alt nivell de motivació.
- Alt nivell d'implicació: la motivació és sinònim d'implicació, els líders es veuran implicats en el desenvolupament del negoci.
Quant a inconvenients, cap, si es compleixen les qualitats de cadascun dels actors.