Conjuntura

Creix el pessimisme sobre la conjuntura entre les empreses de l’àrea de la Cambra de Comerç de Reus

Els dos darrers trimestres de 2018 van accentuar el fre a les opinions més optimistes entre els empresaris, que va començar a implantar-se el 3r trimestre de 2017

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Just abans de Nadal es van presentar les dues darreres onades del Radar Cambra. Aquests dos darrers informes del Radar tracten addicionalment dues temàtiques força interessants, com la innovació a les empreses i el comerç de proximitat, però centrem aquest article en la visió conjuntural de les empreses de la demarcació Cambra.

Al tercer i quart trimestre de 2018 les respostes dels empresaris del RADAR han fet un salt generant un nou escenari. La percepció positiva de la situació econòmica de la zona va començar a créixer al 2015 i fins el 3er trimestre de 2017 on la percepció de "bona" va arribar al 52% de les respostes. A partir del 3er trimestre de 2017 les respostes positives no només no augmenten sinó que pateixen un retrocés estabilitzat durant la primera meitat de 2018. És al tercer trimestre de 2018 (Juliol-Setembre) quan s'accentua aquest retrocés de les respostes positives, que tot i que es recupera al darrer trimestre de 2018 marca aquesta tercer escenari.

Aquesta visió més pessimista del segon semestre de 2018 es veu també quan es pregunta per la situació econòmica a un any vista. Aquí el trencament és més estructural, ja que la sèrie, des de 2013, marcava clarament un optimisme en la visió de futur. Les respostes positives s'han mogut majoritàriament entre el 50% i el 60%, fins i tot en el darrer any. Tanmateix les dues darreres onades els "estarem millor en el futur" es situa en el 26%, mentre que apareixen també respostes negatives al voltant del 10%.

Quan passem de la percepció de l'economia del territori a l'evolució de l'activitat de la pròpia empresa a través de l'Índex de Confiança Empresarial, destaquem també aquest punt àlgid a finals de 2017 on la situació (trimestre actual vs anterior) de les empreses va arribar al seu màxim i a partir de llavors i durant tot el 2018 s'ha retrocedit en els diferents indicadors, tant d'expectatives com de situació.

Les causes

L'informe de conjuntura de la Cambra de Barcelona indica un empitjorament de les perspectives econòmiques, ja sigui per l'impacte de la pujada de tipus d'interès als EUA, l'apreciació del dòlar i l'impacte de la guerra aranzelària iniciada als EUA sobre el comerç mundial. També es preveu que l'economia de la zona euro creixi a l'entorn del 2% (4 dècimes menys que al 2017).

D'altra banda, en preguntar fins a quin punt les respostes a les preguntes de conjuntura estan afectades per la situació política a Catalunya, fins una quarta part dels empresaris responen que ha estat un factor clau, mentre que per un altre 40% ho han tingut en compte sense ser un factor clau. Així doncs, sembla que per una banda el context econòmic internacional i per l'altra la situació política poden haver estat dos factors rellevants en el canvi de tendència.