Empresa

L’emprenedoria interna

"Les empreses que la impulsen han de ser innovadores, amb esperit participatiu i obert i integradores"

Joan Maria Sabaté

Gerent del Celler de Capçanes

www.cellercapcanes.com

En els últims anys se’n parla molt de l’emprenedoria com a concepte general, en referència a les persones acabades de graduar que opten per desenvolupar nous negocis i nous models productius i decideixen emprendre abans d’esperar a que una empresa els contracti.

No obstant, se’n parla poc de l'emprenedoria interna, que és la que es dona dins d'una empresa que ja existeix i que ja està consolidada en un determinat mercat. És un tipus d’emprenedoria que porten a terme els mateixos empleats d’una companyia.

L'emprenedoria interna o intrapreneurship, com es coneix a nivell internacional, és la capacitat de detectar oportunitats i crear nous productes o serveis; és quan els mateixos empleats de la companyia decideixen fer propostes a la direcció amb la finalitat de millorar el posicionament de la seva companyia desenvolupant nous projectes empresarials amb la finalitat d'oferir nous productes a nous mercats. 

Aquesta necessitat per part de les empreses ve donada pel fet que el món canvia a la velocitat de la llum i el que avui funciona, demà potser no ho farà. Per això, les empreses es veuen sovint en l'obligació de modificar el seu pensament i intentar adaptar-se a un entorn cada cop mes canviant. En aquest entorn l'emprenedoria interna pot ser un eina molt eficient si es gestiona de forma correcta.

Aquests projectes interns normalment tenen tots unes característiques comunes: són activitats noves, tenen un risc més elevat que l'activitat de la pròpia empresa ja existent, necessiten el vistiplau de la Direcció General i es creen en el sí de l'empresa.

Aquesta visió cada vegada s'està consolidant més en el món empresarial i és una fórmula que forma part de la direcció estratègica i que pot assolir noves posicions i nous lideratges.

Per dur a terme aquest procés, les empreses tenen diverses possibilitats. Existeix, per exemple, el perfil d'empresa que motiva als empleats a emprendre amb una sèrie d'iniciatives per part de la Direcció com, per exemple, el suport a l’empleat, la mateixa motivació i els incentius per tot aquell que faci propostes d'emprenedoria que siguin factibles i que acabin en un model nou de projecte que permeti la participació operativa i també econòmica dels treballadors. En conclusió, els empleats com a emprenedors interns.

Per una altre costat hi ha empreses, normalment mitjanes i grans, que creen un comitè d'emprenedoria format per unes persones concretes i destinades a formular propostes d'emprenedoria. De vegades és el mateix departament de màrqueting o grups concrets que, al marge de las seva activitat dins de l'empresa, tenen aquesta altra missió.

Per dur a terme aquesta tasca l'empresa ha de tenir també una sèrie de característiques i, sobretot, uns valors: innovació, esperit participatiu i obert i, en especial, haurà de ser una empresa integradora i tenir molt clar que vol arriscar i invertir en aquests nous projectes.