Tribuna

Salut i economia

La complexitat ens repta a pensar creativament sobre com podem assolir els objectius a les nostres empreses sense sacrificar altres metes vitals.

Chus Blasco

Co-fundadora i consultora d’estratègia i finances a www.afca.cat
Professora d’estratègia i finances a BAU, Centre Universitari de Disseny 

Quan un any nou comença, els nostres desitjos per familiars, amics i coneguts sempre és que els acompanyi la salut. Mai havia estat de forma tan intensa. Aquest any aquest desig l'hem de fer extensiu a les empreses. Milers de negocis estan patint per la seva supervivència per manca d'ingressos. Les decisions del govern de paralitzar l'activitat de determinats sectors per contribuir a frenar l'impacte de la covid-19, està tenint un efecte devastador per l'economia de milers de persones. Sense ingressos, no podran mantenir els llocs de treball que havien creat. Saben, que un cop aturada l'entrada de clients, tornar a recuperar l'activitat no serà fàcil. Si s'atura el cicle d'entrada de comandes, l'empresa (també!) perd la salut. Salut o economia?

La part més difícil de dirigir una empresa és prendre decisions sobre les persones. La responsabilitat i els compromisos adquirits (amb treballadors, clients, proveïdors, col·laboradors...) fa que les empreses no puguin triar entre salut o economia. La presa de decisions ha d'aparcar els 'o' i ha d'afrontar els dilemes que els "i" comporten. Els "i" provoquen una transformació cap a una manera de prendre decisions que incorpori la complexitat i que doni resposta a preservar la salut i l'economia.

La gestió de les empreses en l'entorn d'incertesa actual es fa més difícil. Les persones que les dirigeixen corren el perill de basar-se només en la seva expertesa, en un context molt diferent de l'actual. Per prendre decisions, cal disposar d'un marc de referència holístic. Holístic vol dir que el sistema s'analitza com un tot, de manera global i integrada. Només podem entendre el que passa dins d'una empresa si la mirem globalment i no com la suma de les parts.

El management holístic es basa a considerar sis pilars fonamentals per prendre decisions sobre sistemes complexes.

1. Definir el que es vol gestionar. Aquest és el principi fonamental. Gestionar una empresa no és gestionar una màquina, és gestionar un ecosistema de persones. Els clients són persones, els treballadors són persones, els proveïdors són persones, els propietaris són persones…

2. Definir el que es vol ara i el que es vol en el futur. Cal tenir clar què es vol que passi. És imprescindible definir objectius i comprometre's amb les accions que han de portar que el futur desitjat es converteixi en una realitat. Un entorn d'incertesa implica tenir la clara voluntat d'anar en contra de la inèrcia.

3. Decidir quins seran els indicadors que millor reflectiran la salut de l'ecosistema. La clau per triar bé aquests indicadors és que es convertiran en la mesura del progrés. Quan el canvi de context és radical, els indicadors no poden ser els mateixos que en un entorn estable de certeses. Quan la paraula progrés no significa el mateix per tot l'ecosistema (les persones!), és imprescindible canviar els indicadors.

4. Utilitzar tots els recursos i les eines de gestió disponibles. Cal deixar enrere el pensament economicista de reduir costos. El temps és el recurs més escàs, especialment a la velocitat a la qual es produeixen els canvis. Caldrà disposar de la tecnologia a l'abast, persones capacitades i creativitat humana per resoldre els nous problemes que sorgiran. Per aconseguir objectius per un futur millor, seran necessaris recursos econòmics, però no només.

5. Contrastar les decisions. Potser és el punt més crític, donat que requereix algunes dosis d'humilitat. Quan es prenen decisions sobre un sistema que té conseqüències sobre les persones, cal que qui les ha de prendre, pugui contrastar la seva perspectiva. Es tracta de garantir que les decisions siguin social, mediambientalment i financerament assumibles tant a curt com a llarg termini.

6. Monitorar proactivament. Per tal que el sistema no arribi a estar en desequilibri, s'haurà de fer un seguiment proactiu de com s'està comportant. Adaptar-se al canvi constant i que aquest sigui sostenible és el resultat d'una nova forma de gestionar.

La complexitat impulsa un nou management. La complexitat ens repta a pensar creativament sobre com podem assolir els objectius a les nostres empreses sense sacrificar altres metes vitals. Prendre decisions tenint en compte a les persones implica pensar holísticament, per tal que aquestes decisions puguin minimitzar els danys acceptant els sacrificis que comportarà salvar el sistema i no només una part.

No podem acceptar els "o" que ens impedeixen progressar. La por ens limita i l'esperança en un futur millor ens dona ales. Som al moment dels "i".