Management

Monetitzar el valor professional

Chus Blasco

Emprenedora digital i mentora d'assessors

Directora d'AFCA, consultoria d'estratègia i finances 

www.afca.cat 

 

Tenir la llibertat de dissenyar la carrera professional és la llavor de noves formes d'organitzar l'activitat econòmica. La necessitat de sentir que progressem és molt humana. Si som a un entorn laboral que no ens ho permet, la culpa no té perquè ser de l'empresa o de la organització. De vegades es tracta de tenir una necessitat latent que no sorgeix fins que hi ha un detonant extern, i quan aflora, ja no es pot deixar sense satisfer. Moltes persones, tenen una feina que no els fa sentir prou satisfets professionalment, així que aniran a la recerca de nous camins. Els caldrà adquirir noves competències. Les habilitats que calen per aconseguir una feina no son les mateixes que les d'aprendre a posar en valor l'experiència professional.

Monetitzar és una activitat complexa. Per a mi, fer consultoria per empreses es va transformar fa molts anys en perseguir la visió d'ajudar a persones que dirigeixen empreses.

Posar les persones al centre ho va canviar tot. Vam aprendre a crear valor quan ajudem a una persona que dirigeix un negoci a resoldre el seu problema. Els nostres clients son persones que saben que estan bloquejades amb una situació concreta de la que no saben sortir-ne tot sols, que necessiten un coneixement extern a la seva organització per solucionar-ho, i que es comprometen amb els objectius que els proposem. Son persones que veuen que el seu problema te una solució i que estaran millor posant-se en acció que seguir igual sense canviar res. La conseqüència es que estaran disposades a pagar un preu per aquesta ajuda. Aprenem a monetitzar el nostre valor perquè convertim els nostres coneixements i experiència en la solució de problemes pels clients. Estem creant valor quan el preu que rebem és superior als costos dels recursos que necessitem per aconseguir els resultats esperats. La cara oculta és que no podem ajudar a "tothom". Només podem ajudar a qui te la consciència de tenir un problema i que té clar que, per resoldre-ho, haurà de fer coses diferents de les que està fent. Quan vols monetitzar l'ajuda que ofereixes, necessites "clients perfectes".

Durant tot aquest procés, hi ha una pregunta que m'ha obsessionat durant molts anys. Com podem posar en valor els coneixements i l'experiència en el context digital? El detonant de la resposta va ser provocat pel confinament. La forma de fer-ho tangible va ser crear el prototip d'un servei que no teníem. Per causes de força major (la pandèmia!), el servei havia de ser comercialitzat i entregat per canals exclusivament digitals. La visió era poder ajudar a assessors fiscals i comptables a transformar el seu model de negoci i a fer-lo més rendible a partir de la nostra metodologia. El prototip va funcionar. Fa més d'un any i mig que soc mentora d'assessors i els ajudo a que s'adaptin al context digital i al mateix temps millorin els seus resultats. Per difondre la meva visió he creat un webinar que es diu Valora't. Vaig triar aquest nom perquè el factor clau per poder monetitzar bé la teva professió és valorar les pròpies fortaleses. Quan per defensar la sostenibilitat del teu negoci has d'aprendre a monetitzar el que saps fer, és important que tinguis clar quins son els teus punts forts que pots posar en valor. Si tu no et valores, els potencials clients tampoc ho faran.

No podem impedir que moltes persones pensin que "tot és gratis". Sí que podem aprendre a monetitzar les nostres fortaleses professionals. Comencem per reconèixer que ningú no ens havia ensenyat a fer-ho. Quan volem progressar, en lloc de buscar només la seguretat, hem d'aprendre a posar-nos en "perill emocional". Així que necessitem bones dosis d'autoconfiança i donar-nos permís per seguir camins que encara no s'han escrit perquè no eren possibles sense la tecnologia que ara sí tenim al nostre abast. Ens caldrà dotar-nos de noves competències per saber-nos vendre i atraure a les persones a les que millor podem ajudar. I no rendir-nos al primer obstacle, ni al segon, ni al tercer... Acceptar que no podem ajudar a tothom ha estat un gran aprenentatge.

Encara que parlem de transformació digital, la part important no és la tecnologia. És el canvi que ens cal fer a nivell personal a tots els que vam néixer professionalment analògics. Aprendre a monetitzar és una competència imprescindible a l'economia digital. Especialment per tots els que perseguim una visió amb la que puguem connectar els nostres valors i la recerca de l'aprenentatge permanent. Perquè per dirigir-te a aquesta visió, cal que prenguis consciència del teu valor i que aprenguis a comunicar-lo. Sense visibilitat digital, no pots captar "clients perfectes" de forma consistent. Monetitzar les fortaleses professionals suposa per a molts afrontar una transformació humana. És aprendre a canviar i no deixar de canviar. Ens atrevim?