Conjuntura

Intel·ligència Artificial i els reptes de les pimes

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Els avenços tecnològics de les darreres dècades, a un ritme cada vegada més accelerat ens porta a una món en constant evolució més enllà dels termes tecnològics. Afecten les relacions laborals, la interacció amb els clients, la nostra vida com a ciutadans i com a consumidors. Costa reconèixer la realitat en la que vivíem només fa un parell de dècades. Aquest conjunt d'avenços culmina (és una manera de dir, perquè estem a les beceroles) en els desenvolupaments recents de la intel·ligència artificial i la popularització de diferents eines en els darrers mesos.

La Intel·ligència Artificial (IA), s'ha convertit en una tecnologia disruptiva que ja està redefinint la forma en què les empreses operen i interaccionen amb treballadors, els clients i la informació de què disposen. Els fonaments de la IA s'inspiren en la capacitat de les màquines d'aprendre i prendre decisions intel·ligents a partir de l'anàlisi de conjunts massius de dades, l'ús d'algoritmes sofisticats. Així, la IA ofereix una àmplia gamma d'oportunitats per a les empreses. Des de l'optimització de processos (processos rutinaris i repetitius que es poden automatitzar) a la millora de la presa de decisions en qualsevol dels àmbits de l'empresa (finances, marketing, vendes, recursos humans, producció,...) basada en l'anàlisi de dades. A més, les empreses poden aprofitar l'anàlisi de dades per identificar patrons ocults, comprendre millor el comportament dels clients (Insights) i anticipar tendències de mercat.

Per últim, també pot ajudar en la personalització de forma automatitzada de les interaccions amb els clients, anticipant les seves necessitats i oferint experiències úniques. Per exemple, les plataformes de comerç electrònic poden utilitzar algoritmes de recomanació basats en IA per suggerir productes específics als clients en funció dels seus interessos i els històrics de compres.A més de millorar l'experiència del client, també pot augmentar les vendes i la fidelització dels clients.

Considerant tot aquest conjunt d'avantatges, sembla clar que les empreses que adoptin la IA com a part de la seva estratègia empresarial estaran ben posicionades per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats del futur. D'altra banda, les empreses que no adoptin la IA corren el risc de quedar-se enrere en un món cada vegada més competitiu. Els riscos de no començar a emprar la intel·ligència artificial son reals.

Així doncs, és clau AVUI i sense esperar gaire més explorar les oportunitats que ofereix la IA en una empresa com la TEVA.

Explorant la IA

Com explorar les oportunitats i les amenaces de la IA a la teva empresa? L'exploració inicial de la IA requereix una visió estratègica. És essencial identificar àrees clau en les operacions empresarials on la IA pot aportar el major valor. L'equipament tècnic adequat i la potser la col·laboració d'experts en IA poden ser crucials per a una transició exitosa. Però serà clau un canvi en la cultura de l'organització.

Tanmateix, les pimes tenim un conjunt de barreres o dificultats majors a la incorporació de la IA a les nostres organitzacions, sobre les que caldrà fer un esforç encara superior.

Els 1) recursos econòmics limitats, ja sigui per fer les inversions inicials, com per les despeses recurrents, com per 2) la manca de recursos humans qualificats, 3) i manca de coneixement tècnic en les diferents àrees de la IA (machine learning, processament del llenguatge natural,...). Però també en molts casos la 4) manca de dades per entrenar, alimentari i sobre les quals aplicar la IA. Si no generem grans volums de dades sobre què aplicarem la IA? Sense deixar de tenir en compte les 5) majors resistències al canvi que hi pot haver en una part important de les petites empreses. L'adopció de la IA pot implicar canvis culturals i adaptació als nous processos i formes de treball.

Tanmateix, podem pensar en la IA com un camí de futur, però si l'empresa no té les dades com quelcom present en el dia a dia, potser primer cal posar les dades en l'estratègia empresarial. Les dades al centre.

 1. Acostumat al treball amb dades, genera conjunt de dades sobre diferent àmbits de gestió, empra indicadors i objectius. Genera models estadístics per fer previsions.
 2. Recull dades sobre consumidors, clients, sobre el conjunt del mercat.
 3. Pren decisions tenint en comptes les dades. Orienta l'empresa cap a la presa de decisions objectiva i no en base intuïcions o opinions.
 4. Capacita empleats i direcció per a l'ús de dades.

La fase d'exploració hi ha tot un conjunt d'opcions que permetran una major domini del concepte i que permetran avançar en una acció més estratègica de la IA a l'empresa.

 1. Perd la por. Prova, juga amb les eines d'intel·ligència artificial que es posen a disposició del públic. Comença amb aplicacions senzilles i fàcils d'utilitzar, com la famosa chatgpt.
 2. Llegeix sobre el tema, acumula coneixement de base, sobre les utilitats, les funcionalitats, exemples d'ús, tècniques...
 3. A intuïcions.
 4. Troba petits beneficis en la utilització de les dades i de la IA.
 5. Capacita els teus empleats i promou que facin exploració.

I encara que hi ha moltes altres aplicacions al mercat pots provar chatgpt o la nova IA de Microsoft Bing que també permet generar imatges i prova coses com les següents:

 1. Demana a la IA que t'expliqui conceptes teòrics i les seves aplicacions (per exemple la IA)
 2. Demana a la IA que faci la teva feina (exemple: que proposi receptes de cara l'estiu si tens un restaurant, o que faci el guió d'una memòria per un treball,...)
 3. Demana que t'analitzi les ressenyes que et fan a google o a trip advisor.
 4. Demana que et resumeix un text legal i així optimitzes el teu temps.
 5. Demana-li que et faci un pla estratègic
 6. Demana que et faci un post per la web de l'empresa.
 7. ....

Totes aquestes fases exploratòries poden permetre fer una diagnosi més clara que permetin identificar (fase de diagnosi) :

 1. Àrees de l'empresa on l'IA podria ser més útil.
 2. Conjunts de dades per explotar de forma recurrent, aquestes poden ser internes de l'empresa o externes
 3. Oportunitats d'aplicació de la IA a l'empresa
 4. Amenaces de la no aplicació o riscos de l'aplicació

I probablement per desenvolupar una tercera fase d'aplicació de la IA, serà clau busca i trobar un proveïdor d'IA que pugui ajudar-te a implementar les aplicacions que has seleccionat i aquí al territori cada vegada hi haurà més empreses que podran donar-te aquest tipus d'acompanyament.

Conclusió

La Intel·ligència Artificial pot ser un poderós aliat per a les empreses, oferint oportunitats sense precedents. Les empreses que adoptin de manera proactiva la IA i explorin les seves possibilitats tindran una avantatge competitiu significatiu en l'economia del futur. I d'altra banda, les empreses que no ho facin es poden trobar en una situació de pèrdua de competitivitat total.

L'horitzó de temps per a l'adopció de la IA és immediat. Les empreses han de ser proactives i actuar sense perdre temps per aprofitar els avantatges competitius que la IA ofereix.