Management

Carta als Reis Mags

Jordi Tarragona

Conseller de Famílies Empresàries

jordi@bowfc.com

Benvolguts Reis Mags:

Aquest any ens em portat molt bé a la família i a l'empresa; hem assolit els objectius i em potenciat als nostres col·laboradors directes i indirectes. A la família em parlat amb llibertat sobre el futur de l'empresa i de la nostra relació present i futura amb ella.; hem aclarit que espera cada un de l'empresa i que està disposat a fer per ella. Les converses han portat moments de tensió, però gracies al assessor que vam contractar em sigut capaços d'arribar a acords. Hem planificat el relleu a la propietat, al govern i a la direcció de l'empresa; però encara ens falta com substituir el lideratge familiar de l'avi, que acaba de traspassar. Amb l'ajuda del conseller de família empresària hem iniciat l'elaboració d'una constitució familiar, mes coneguda com protocol, per fixar els normes que han de regir els relacions entre l'empresa i la família. També hem avaluat el funcionament professional dels òrgans de direcció i govern de l'empresa i família.

Per l'any vinent us volem demanar unes poques coses. Per tal de posar-vós ho fàcil els agrupem en tems de família i empresa, encara que estan molt interrelacionades. També deixem uns espai en blanc per si menters us arriba aquesta carta sorgeixen nois desitjos, que la màgia farà s'incorporin.

Per l'empresa volem:

 • Que continuï sent rendible en el present i amb perspectives de futur.
 • Que mantinguem el talent del qual disposem i trobem el que necessitem; assolint un equip eficaç i compromès.
 • Que la burocràcia és simplifiqui, sobre tot en els terminis de resposta de l'administració.
 • Que sapiguem que hem de mantenir, que hem de reformar i que hem d'abandonar.
 • Que tinguem tresoreria suficient per abordar amb èxit el pla de creixement del nou pla estratègic, i retribuir en condicions de mercat en funció dels resultats als socis.
 • Augmentar la professionalització dels òrgans i sistemes, incorporant independents que aportin fortaleses.
 • Que el fet de tenir propietat familiar aporti fortaleses a l'empresa, mantenint la visió a llarg termini, , la flexibilitat i rapidesa, i el arrelament a la nostra terra.
 • ...

Per la família volem:

 • Que tots gaudim de salut i felicitat.
 • Que quan no puguem fer el que volem puguem gaudir amb el que hem de fer.
 • Que tots puguem decidir amb llibertat, consciència i responsabilitat quina mena de relació volem tenir amb l'empresa.
 • Que a la constitució familiar trobem una forma viable per l'empresa de sortida justa pel cas que en el futur algun soci vulgui deixar de ser-ho o reduir la seva participació.
 • Que la següent generació conegui l'empresa i és formi com a propietaris responsables.
 • Que és mantingui l'esperit emprenedor dels fundadors, i recolzem de forma professional els projectes de la nova generació encara que estiguin fora del negoci actual.
 • Que els parents no de sang aportin positivitat, i que sapiguem fer-los sentir-se part de la família empresària.
 • Que puguem mantenir el clima de diàleg obert i sincer, entenent els punts de vista i interessos dels altres, treballin a l'empresa o no.
 • ...

Com sabem que el desitjos han de anar acompanyats d'acció per fer-los realitat ens posem a treballar ja, establint uns pla d'acció amb fites, calendari i responsable per cada desig. A més a més farem seguiment del compliment i prendrem els accions correctors necessàries.