Management

Intencions, decisions i accions

Xavier Plana

Consultor i coach. Soci director d’ICAM, Persones i organitzacions

És molt probable que la majoria de lectors d'aquest article us hagueu fet, de manera més o menys explícita, una sèrie de propòsits, de llistat bones intencions, de cara al 2024. És bastant factible també que la majoria arribeu al desembre d'aquest 2024 amb la sensació agredolça que no heu acabat d'assolir aquests objectius, que amb la il·lusió renovada de l'any nou us vau plantejar. I és força plausible que no sigui el primer any que us passi.

Les intencions són importants perquè aporten sentit estratègic i marquen direcció. Sense una intenció que les afileri les nostres accions corren el risc d'acabar sent un conjunt inconnex de reaccions, més o menys compulsives. El que dona cohesió i lògica interna a les nostres accions són justament les intencions, el propòsit, el "per a què", allò que els filòsofs grecs anomenaven la teleologia. 

Ara bé, les intencions per si soles, si només es queden en pensaments, són tan necessàries com estèrils. Les intencions sense accions són com una boira vaporosa i humida que ho impregna tot, però que no fa saó. Necessitem la solidesa de les accions per connectar-nos amb la realitat que ens envolta, cada vegada més líquida. Les accions són els mosquetons amb els que ens assegurem a la línia de la vida. Són els ancoratges que ens aferren a la quotidianitat arran de terra. Les accions són els verbs que conjuguem en la prosa del dia a dia.

Les accions emergeixen de les decisions. Sempre, ja sigui de manera conscient o automatitzada, ja sigui pròpia o d'algú altre, darrere de cada acció hi ha una decisió. Sempre. Ja sigui precipitada per un instint, disparada per una pulsió o senzillament condicionada per un automatisme. O bé, idealment, inspirada per una intenció.

Per tant, en l'equació intencions, accions i decisions aquestes últimes són el factor determinant en la mesura que són el filtre de priorització a partir del qual concretem unes accions o unes altres. Per a una mateixa intenció podem definir diferents accions. És en el procés de presa de decisions quan la intenció es concreta i agafa una forma específica, diferent d'una altra forma potencial que es perd per sempre més, amb al seu cost d'oportunitat associat. Les decisions són el nòdul de connectivitat entre les intencions i les accions. Les decisions que prenem, i també les que no prenem, construeixen el nostre perfil biogràfic i escriuen el nostre relat vital.

Us desitjo per aquest 2024 que tingueu la lucidesa per identificar intencions que us aportin sentit, que trobeu el coratge per prendre decisions que us facin sentir bé amb vosaltres mateixos i en harmonia amb el vostre entorn, i finalment que sapigueu concretar accions que tinguin en vosaltres un efecte renovador a nivell personal i professional i que tinguin en conjunt un impacte transformador a nivell social i ambiental.