Management

Full de ruta

Albert Pàmies

Consultor empresarial i Economista. Professor associat de Màrqueting a la URV
www.albertpamies.cat

albert@albertpamies.cat

 

Esgotat ja el 2023 i encetat el 2024 és un bon moment per fer balanç de tot el que ens ha

deparat l'any que acaba i visualitzar el que volem que ens aporti l'any que s'inicia. Fer balanç per aprendre,  per comprendre i per intentar justificar i posar ciència al resultat final. Aquest aprenentatge és clau per definir el full de ruta i confeccionar el pressupost del nou exercici amb les màximes garanties d'èxit. És de vital importància disposar d'aquesta guia que ens permet interpretar el que ens està passant i sobretot anticipar-nos a allò que pot passar. No es poden gestionar les empreses amb les seves pròpies inèrcies, ja que poden ser molt traïdores i conduir-nos a camins pedregosos molt poc desitjables.  Gaudir del viatge no ens assegura arribar a bon port. Tenim 365 dies per davant que han de saber-se gestionar per no entrar en dinàmiques complexes que poden posar-nos en importants dificultats.

Agafar el timó, agafar les regnes i dirigir l'empresa intentant reduir els riscos. Alinear tots els recursos i compartir aquest full de ruta amb tot l'equip per tal de treballar tots amb un mateix objectiu i una mateixa finalitat. Són moltes, lamentablement, les empreses que no planifiquen a mig i llarg termini els seus negocis. Empreses que es deixen portar pel tan addictiu dia a dia i s'instal·len en un sistema de gestió reactiu que consisteix únicament en intentant surfejar els entrebancs que van apareixent.

Planificar sempre acostuma a ser una bona opció, ja que permet entre d'altres coses tres aspectes molt importants:

1-Disposar d'uns objectius clars que ens marquin el camí i ens guiïn en allò essencial que volem assolir, i sobretot ens alertin quan el camí que estem agafant no s'ajusta al que en el seu moment havíem definit. Donar sentit al que estem fent i direcció a allò que volem fer.

2-Analitzar l'entorn i avaluar el que ens passa dins de la pròpia organització. Parar per reflexionar. Veure el que fan els altres, analitzar en profunditat la nostra competència, i conèixer les tendències del mercat sense deixar en cap cas d'avaluar internament la nostra organització i els nostres recursos per tal de poder extreure'n el seu màxim potencial.

3-Ser flexibles i adaptables. Estar preparats per a reaccionar. Saber adaptar-nos a les situacions que ens va portant el negoci i disposar de persones que tinguin aquesta habilitat integrada. La flexibilitat permet ajustar les estratègies segons les necessitats, per tal d'aprofitar les oportunitats emergents o abordar els possibles desafiaments imprevistos.

En el fons hem de preguntar-nos qui ens marca el destí. Si som nosaltres que l'anem construint en funció dels nostres interessos o és el propi mercat el que ens condueix de forma automàtica. Gener acostuma a ser un bon moment per reflexionar sobre el que ens ha passat. Fer balanç de la situació i prendre decisions al respecte. No podem deixar endur-nos per les inèrcies, que moltes vegades ens condueixen a destins poc desitjables.

Definir aquest full de ruta ens permet alinear tots els membres de l'equip amb els objectius de l'empresa i facilita la presa de decisions. Fer-ho no és garantia de res, però no fer-ho acostuma a ser massa atzarós.