L’assemblea del Consorci d’Aigües de Tarragona aprova el pressupost per a l’any 2022

Després de set anys de descensos en la tarifa mitjana de consum, el CAT s’ha vist obligat a augmentar la tarifa en un 2,87% a causa de la pujada del preu de l’energia

Redacció / Tarragona

Aquest dijous 21 d'octubre ha tingut lloc l'Assemblea General del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). Una Assemblea que s'ha celebrat telemàticament. A l'Assemblea d'aquest mes d'octubre s'han aprovat els pressupostos de 2022 per un import total de 39.643.738 €.

Per primera vegada en 7 anys el preu de la tarifa mitjana de consum (0,5393 €/m3) s'ha vist augmentat en un 2,87% a causa de la gran pujada del preu de l'energia elèctrica global i que suposa un 25% dels costos d'explotació. Tot i la situació actual dels costos energètics, aquests s'han pogut mitigar ja que el CAT té contractat un PPA a partir de 2022 i que farà que el preu de l'energia estigui fixat per un termini de 5 anys, evitant així les oscil·lacions del mercat.

Cal recordar que la tarifa varia en relació a cada consorciat en funció de diversos aspectes com són el consum, l'estacionalitat de la dotació i l'any d'incorporació del consorciat.

Pel que fa al seguiment d'inversions ja aprovades en exercicis anteriors, a finals de 2021 estaran ja totes licitades per un total de prop de 40 milions d'euros. Els projectes més rellevants que ja estan en execució són els següents: la construcció d'un dipòsit regulador ubicat a la urbanització Coto del Rei (El Vendrell) per millorar la capacitat regulació i millora de la garantia de subministrament al subsistema del Tarragonès i Baix Penedès.

D'altra banda, millores en seguretat física i lògica de les instal·lacions del CAT així com el soterrament d'autoportants i el tram aeri de la conducció principal al Coll de Balaguer.

En aquest capítol d'inversions també s'inclou l'actuació per millorar la qualitat de l'aigua subministrada a través de la incorporació de la irradiació de l'aigua amb llum ultraviolada per així minimitzar els riscos microbiològics que es puguin produir en el procés de potabilització així com unes instal·lacions de desbast i filtració al dipòsit d'aigua crua de l'ETAP.

Finalment, pel que fa als projectes que inicien les obres l'any 2022 es poden classificar en dos capítols, un destinat a les actuacions per augmentar la capacitat de regulació i garantia de subministrament a través de la construcció de tres dipòsits, un a Cunit, un a Vila-seca i un tercer que es situaria a l'ETAP de l'Ampolla on hi aniria emmagatzemada aigua crua.

I l'altre capítol destinat a les actuacions en millora de seguretat, en aquest sentit, es tracta d'un projecte adjudicat aquest mateix mes d'octubre sobre la instal·lació de fibra òptica a la canonada principal per conèixer en continu l'estat estructural de la conducció.

D'altra banda, l'Assemblea també ha servit per aprovar la sol·licitud d'adhesió al CAT del Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb una dotació inicial l'any 2022 i que anirà en augment fins l'any 2025 que és quan es preveu que l'aigua del Consorci arribi als 9 municipis de la Conca que formen part del projecte.

Finalment, l'Assemblea General també ha estat informada del Pla Estratègic 2022-26 del CAT.

Notícies relacionades