Xavier Plana Consultor, formador i coach. Cofundador de Trek & Team

“Reconnectar a persones i equips és més important que mai”

El team building viu moments de canvi. En un marc social canviant, les empreses necessiten noves metodologies per assolir un repte de sempre: alinear les persones, entre elles i amb l'organització. Però al mateix temps per ser permeables i evolucionar al ritme que marca la societat. Una evolució que, precisament, cal fer des del diàleg de la cultura corporativa amb les persones que li donen forma. Repassem aquestes tendències amb Xavier Plana, ferm defensor del paper de la motivació i l'orientació al valor en el procés de consolidació d'equips.

Dani Revenga / Reus

Se'n parla més que mai, però són bons temps per a cohesionar equips? Amb la rotació actual i la irrupció del teletreball -que minva la convivència física a les empreses- sembla més complicat...

Poden ser obstacles, sí. Per això, com fem a Trek & Team, treballar de manera explícita què ens està passant quan estem construint un projecte o un repte junts provoca que les persones involucrades agafin més consciència d'equip. No tant pel que fan, sinó per com ho fan. Variables com la comunicació, la interacció, la manera com es relacionen s'han de fer aflorar d'una manera explícita per treure'n el màxim profit.

Trek & Team aprofita les bondats de la natura. La pandèmia les ha fet més evidents?

La nostra proposta va néixer espontàniament abans de la Covid per la passió que el Carles i jo tenim per la natura. Quan ha tornat la normalitat ens hem trobat amb una necessitat social de consumir espais oberts que efectivament dona més sentit a la nostra proposta.

Què aporta l'entorn natural?

La natura et permet obrir perspectives noves, desconnectar inèrcies, saneja toxicitats i obre idees i emocions. Resolent els reptes que nosaltres els plantegem, i passant-s'ho bé, els participants treballen totes aquestes qüestions que són decisives per a l'èxit d'un projecte o d'una organització.

En què consisteixen aquestes activitats?

Es plantegen reptes que han de resoldre a través de la col·laboració i que tenen a veure amb orientar-se sobre el terreny: buscant valises, resolent enigmes... Posem a prova les mateixes habilitats i competències que necessiten aplicar en el seu dia a dia. L'objectiu és fer emergir tot allò que està latent a l'equip per poder-ho treballar.

Potenciar aquesta cohesió és útil també a l'hora de retenir el talent?

Clarament. Més que mai és molt important fer polítiques actives de construcció i consolidació d'equips i de motivació de les persones que els formen. Cada vegada més, aquesta dimensió més qualitativa de l'aspecte emocional i relacional té més valor per al professional. La retribució salarial segueix sent molt important, però les noves generacions valoren molt especialment aquesta dimensió de la gestió de persones.

Quin paper juga la cultura d'empresa en aquest repte?

La cultura d'empresa ajuda a cosir, a donar consistència a l'organització. Però s'ha d'enriquir amb les aportacions de les persones que s'hi van sumant. Ha de ser un concepte dinàmic, hem de fugir de la rigidesa de la cultura empresarial. Les empreses s'han d'anar adaptant, perquè aquests nous professionals que s'hi van integrant són un reflex de les noves mentalitats que també estan en els seus clients.

Les empreses que utilitzen la competència i l'exigència més dura per assegurar el rendiment han passat definitivament a la història?

Segurament hi ha de tot, però la cultura de fomentar la sobrecompetició està superada. Els nous paradigmes posen al centre la cooperació, les sinergies, la interdependència, la transversalitat... Són paraules grandiloqüents, però s'han de portar a la pràctica, treballar-los.

És possible equilibrar aquest paradigma de lideratge i un sentit alt de la resiliència davant l'adversitat?

El lideratge actual no ha de ser sobreprotector, que és el que genera perfils dèbils que no són capaços d'enfrontar-se a la frustració. Necessitem líders que fomentin que les persones s'autogestionin i enfrontin reptes des de la responsabilitat, i que aquests reptes tinguin un sentit per a ells. Si ho aconseguim, no es limitaran a executar tasques repetitives i aportaran valor al projecte. Allò que dona sentit a l'acció és el que vincula a les persones, partint de la voluntarietat i no de la servitud.

Quin paper hi juga la col·laboració intergeneracional?

El diàleg entre les diverses generacions que conviuen a una empresa és clau. Molts cops ens trobem amb persones de més de 45 anys que es posen a la defensiva amb els més joves. O gent jove que agafa postures arrogants. Aconseguir que aquestes generacions es complementin és una inversió amb molt retorn. Quan a una empresa aquests estrats es reconeixen i es posen en valor la productivitat fa un salt quàntic. Però s'ha de treballar, amb tècniques com el mentoring invers, entre moltes altres.

Venim d'una jerarquia molt esquemàtica: manar i obeir. Com ha de ser la que gestioni tot aquest nou paradigma?

La clau és la mateixa que hem esmentat: el valor. És el que dona credibilitat, molt més que el càrrec. Que la relació amb l'equip els aporti coneixements, experiència, visibilitat, projecte, sostenibilitat econòmica... Les persones acostumades a manar des del càrrec s'enfronten a un repte important: han de pensar en aportar valor al seu equip, amb això aconseguiran que les persones que els integren vagin més enllà de la rutina i corresponguin en aquesta aportació de valor. Que és el que necessiten les empreses actuals.

Demanem que la gent pensi més que mai a l'era en què l'atenció està més dispersa, per l'efecte de les xarxes socials, la missatgeria instantània, el multitasking...

És cert, però justament l'antídot és la motivació. El focus atencional funciona millor si estàs alineat. Quan això passa, mantens l'atenció en tensió.

Trek & Team: 'team building' a la natura

"Les empreses necessiten més que mai motivar i cohesionar els seus equips, fer activitat de team building a la natura les pot ajudar". Així resumeix el consultor, formador i coach Xavier Plana, la filosofia de Trek & Team, un projecte -que comparteix amb Carles Sanromà- que va començar a caminar el 2019 i què, després del parèntesi de la pandèmia, ha agafat una nova embranzida, prestant els seus serveis a tota mena d'organitzacions: des de multinacionals de tots els sectors a administracions públiques. "Després de molts anys de treballar amb empreses a nivell de formació i consultoria vam veure que les empreses necessitaven noves metodologies que connectessin més amb els nous temps i les noves generacions", explica Plana. Les dinàmiques de Trek & Team posen a prova les mateixes actituds i aptituds que els equips necessiten per enfrontar-se als reptes del seu dia a dia. Una simulació adaptable a tota mena de grups: des d'equips reduïts de directius a empreses senceres de més de cent treballadors. "Dimensionem tant el nombre de participants com la dificultat, en funció de cada grup", explica Plana, que remarca que "sempre mantenim uns estàndards de confort que ens permetin treballar els objectius amb totes les garanties".