Triple repte

Saül Garreta - President del Port de Tarragona

La nostra societat, en general, i el nostre sistema econòmic, en particular, s'enfronten a un canvi radical en els propers anys. Aquest canvi es conseqüència d'un triple repte de futur: reduir les emissions de CO2, augmentar la producció d'energies netes i reduir la sobreexplotació dels recursos del nostre planeta. Una agenda ambiciosa i complexa al mateix temps que inexorable. I en el centre d'aquesta tempesta perfecta, el sector químic, un dels pilars de la nostra economia i partner de Port Tarragona. De les decisions que prenguem avui en dependrà l'esdevenidor del nostre territori: si som capaços de ser els primers en assolir un major equilibri sostenible, també serem primers en eficiència i en competitivitat. La qüestió és comprendre que la carrera ja ha començat i que no val a badar. Els processos de descarbonització, la transició energètica i de transformació cap a l'economia circular ja estan en marxa. I de la mateixa manera que ningú no en pot quedar al marge si no vol desaparèixer, també és essencial que aquest camí el fem tots junts, col·laborant i treballant colze a colze.

Des del Port de Tarragona hem inicial el nostre camí per assolir els objectius marcats per la UE per aconseguir una reducció d'emissions del 55% al 2030, accelerant l'electrificació de molls, habilitant uns recursos de fins a 16 milions d'euros en el Pla d'Inversions i posant les bases per a la creació d'una Comunitat energètica portuària que impliqui totes les empreses i agents que actuen dins del port, mitjançant la producció d'energia solar i eòlica, i un sistema intel·ligent per compartir els excedents entre membres de la comunitat, amb l'objectiu final de ser autosuficients. Paral·lelament, treballem per ser un soci preferent de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, tant des del punt de vista institucional i de país, com des del punt de vista de l'impuls de projectes pilot de transició del dièsel a l'hidrogen d'equipaments i de transports per ferrocarril que operen al Port. Per completar, el Port treballa també per convertir aquest tres reptes en oportunitats, construint un ecosistema per afavorir la creació d'empreses a l'entorn de l'economia blava per donar resposta a les necessitats tecnològiques de les empreses de la comunitat portuària, per captar talent i per enfortir el teixit empresarial de la ciutat i del Camp de Tarragona.

Totes aquestes iniciatives es fan en contacte permanent i en col·laboració amb les empreses del sector químic del nostre territori ja sigui de manera bilateral com en el sí del Clúster ChemMed. Un sector que, al seu torn, també està reaccionant amb rapidesa i decisió per aconseguir la seva transformació en una activitat sostenible i tractora. El Port de Tarragona segueix amb interès aquesta transformació per adaptar-se a les necessitats dels seus clients en matèria de logística i emmagatzematge per a tràfics de noves matèries primes i mercaderies. Les instal·lacions i serveis del port hauran d'alinear-se amb els objectius, per citar un exemple emblemàtic, de Repsol, Enagás Renovable, Iqoxe y Messer para dissenyar i construir l'electrolitzador més gran de l'Estat per subministrar hidrogen renovable al Pol Petroquímic de Tarragona. També són objectius compartits la reutilització i reciclat d'un milió de tones mètriques de plàstic i l'impuls de l'economia circular ajudant a "tancar el cicle" per fer que el 100% dels seus productes destinats a envàs i embalatge siguin reutilitzables o reciclables (DOW), els biocombustibles (Repsol), el desenvolupament de noves tecnologies per substituir els combustibles fòssils (BASF, Covestro), etc., etc.

Uns i altres ja estem en marxa. Tots tenim l'obligació d'impulsar i accelerar una gran transició energètica i com a sector i com a territori podem ser un gran espai pioner per trobar les millor solucions per a la nostra economia i per a la nostra societat. Tenim , la voluntat i els recursos materials per liderar aquesta etapa de canvi cap a una activitat humana amb zero impacte ambiental, i ajudar el país a ser més eficient i més competitiu dins d'un nou model econòmic, social i territorial. Aquest és el rol que creiem que hem de tenir els Ports i, per part del Port de Tarragona, ens comprometem treballar molt intensament per aconseguir-ho, amb secor químic i amb tots els altres àmbits del nostre teixit empresarial, científic i innovador.