Aniversari dels Panells Públics Assessors de les químiques

Mercè Chiapella i Blanca Garcia - Gabinet Ceres

Enguany molts dels Panels Públics Assessors d'algunes de les empreses químiques de Tarragona, fan aniversari i aquest fet que podria passar desapercebut per la gran majoria de ciutadans de les comarques de Tarragona, és una molt bona noticia!

Recordem que els Panels Públics Assessors són una eina de Gestió de l'Entorn que les empreses i les organitzacions tenen a l'abast per establir relacions significatives amb els seus grups d'interès i amb l'entorn i reforçar i exercitar així el múscul de la confiança.

Dèiem que és una bona notícia, perquè, més enllà de que això sigui una prova que romanen encara actius, necessàriament en aquesta supervivència, els PPA's han hagut d'experimentar una transformació i aquesta, volem explicar-vos, ja va començar a produir-se pels voltants de 2012-2013, moment en el que confluïen a la societat tarragonina, però també a nivell global, dues realitats que es retro alimentaven una a l'altre.

D'una banda s'estaven produint canvis en la ciutadania, cada cop més apoderada, més capaç de demanar i reclamar més i major informació, per saber i entendre, requisit aquest per confiar. I tot just coincidia que la informació fluïa més ràpid que mai i per molts més canals, i aquests no sempre partien d'informació contrastable i fiable.

D'altra banda, s'estava produint un canvi intern en les empreses. Aquestes necessitaven explicar més, millor i més ràpid aquests canvis, les millores, les transformacions, i alhora traslladar la voluntat d'explicar aquests canvis.

I en què va consistir aquesta transformació? Al 2012-2013, ja existien els Panels, però tenien una funció eminentment comunicativa d'explicar processos interns que interessaven a les empreses. Aquest paradigma eminentment comunicatiu comença a trontollar just en aquell moment de canvis que hem comentat, doncs el punt de partida ja no era el mateix i calia introduir noves preguntes: què vol i necessita saber la ciutadania? Què és el que li preocupa?

Perquè, per convèncer, fa falta escoltar primer, què és el que preocupa, posant en segon pla el que un vol o l'interessa explicar.

I aquest va ser el repte que es va traslladar a Ceres i que continua avui en dia, per transformar els Panels ja existents i, establir alguns del requisits per dissenyar els nous que vindrien. I vam repensar-los, transformar-los, donant resposta a aquesta necessitat del moment, implicant tant als components dels propis panels com als responsables de les empreses, a través de diferents sessions de treball, reflexionant plegats sobre: com i en què havien de canviar, quins perfils de la societat havien d'estar presents, de què s'havia de parlar, ...

Alguns dels aspectes clau que varen sortir de les conclusions d'aquest treball conjunt, apuntaven principalment a 4 factors:

El relleu: un dels principals punts febles dels panels fins el moment. Es va establir un relleu cada 3-4 anys, d'una part del panel.

La composició, els panels havien de reflectir la gran diversitat de la societat de l'entorn de les empreses, i defugir principalment d'experts o entesos o persones properes a l'empresa. Encabint veus que podien sentir-se més afectades per la presència de les empreses, veus més crítiques, veus contraries...

I sobre què tractar? El que es reclamava, apel·lava a la Transparència: un exercici difícil i a l'hora necessari. Aquesta Transparència comporta explicar el que preocupa del que fas. I fer-ho assequible, en un llenguatge que qualsevol no relacionat amb el dia a dia amb els processos del sector ho pugui entendre. I en aquest exercici de transparència, cal fer un esforç des de les dues bandes: del qui explica i del qui vol escoltar.

I finalment, el Debat. Un debat no convencional, i sí a través d'una Escolta activa, d'anada i de tornada, que afavoreix, al seu torn un Diàleg actiu en el debat.

Però com hem dit, estem en el camí, s'han aconseguit avenços importants, però sorgeixen nous reptes, perills i voldríem assenyalar algun.

Ens referim a la "sobre-informació" i aquí no solament correspon a les empreses. Les administracions, en les seves diferents modalitats, també tenen una responsabilitat. En aquests moments, donar molta informació, moltes dades, podria entendre's com a opacitat. Sovint, és més fàcil donar tota la informació amb tota la seva complexitat, perquè donar-li intel·ligibilitat suposa un esforç, que sovint necessita de temps i de reflexió, i sembla que sigui aquest temps el que manca, o el que no sembla ser fàcil de trobar.

Però també és veritat que Contra el virus de les fake news, dels tòpics, dels "bulos", està la vacuna de la informació suficient, rigorosa i comprensible. Aconseguir aquest equilibri entre la complexitat del que sovint cal explicar i la seva necessària comprensió, no és senzill, però apostem per que sigui la línia que motivi aquestes eines de Gestió de l'Entorn que són els PPA's. I això és aplicable a qualsevol tipus d'empresa o organització.