Les empreses de l'AEQT adopten mesures preventives contra el coronavirus

Higiene, mantenir la distància de seguretat o canvis de torn sense contacte físic, algunes de les indicacions per als treballadors de la indústria química

Les empreses de la indústria química treballen amb normalitat a nivell productiu. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

Segons l'AEQT, l'epidèmia de coronavirus no ha afectat la producció de les indústries ni el subministrament de productes

Les empreses que formen part de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) han decidit posar en marxa una sèrie de mesures per combatre el contagi del coronavirus entre els treballadores de la indústria.

Segons l’AEQT, l’epidèmia de coronavirus que es viu a nivell català i estatal (i mundial) no ha afectat la producció de les indústries ni el subministrament de productes. Els centres treballen amb normalitat tot i que admet que hi ha “afectacions puntuals en empreses molt concretes”. Així, algunes companyies que formen part de l’AEQT han vist com s’ha incrementat la demanda de productes per fer mocadors o paper de cuina.

Les mesures aprovades per l’AEQT en les diferents empreses són:

S’han posat en marxa mecanismes específics (eines a la intranet, newsletter específica...) i reunions amb treballadors per informar-los constantment i recordar-los les mesures que han de complir:

Mantenir la distància de seguretat entre les persones.

Rentar-se les mans amb freqüència.

Prohibició de viatjar a les zones de risc; evitar viatjar en general i si, és inevitable, procurar fer-ho en vehicle privat.

Protocols per fer els canvis de torn sense contacte físic.

S'està evitant mantenir reunions amb personal extern i s'han reduït les reunions internes amb un número elevat de persones. Es fomenten les teleconferències, les conferències telefòniques, les trucades i l'ús del correu electrònic.

Es restringeix l'accés de visites a les instal·lacions i per aquelles persones que hi accedeixen s'han establert protocols sanitaris addicionals.

En molts casos, les persones externes que entren a les instal·lacions han d'omplir un qüestionari on se'ls pregunta pels símptomes i els seus desplaçaments a zones de risc. Si contesten afirmativament no se'ls permet l'entrada.

En moltes empreses s'ha fomentat el teletreball en aquelles tasques en què és possible.

S'han extremat les mesures de neteja i desinfecció dels espais comuns de treball.

Mesures en les cantines:

S'elimina la meitat de l'aforament per espaiar el personal.

El menjar se serveix protegit (coberts, pa...)

Personal de cantina treballa amb màscares protectores.

Taules assignades a equips i departaments concrets per evitar contaminacions creuades...

S'ha contactat amb les empreses externes que tenen personal treballant a les instal·lacions de les empreses de l'AEQT, i a les empreses de transport, per coordinar-se amb els serveis de prevenció i recordar les normes que cal complir.