La RSC marca tendència

La Responsabilitat Social Corporativa se situa al primer pla de les empreses i fa compatibles bons propòsits i rendibilitat

Iniciatives com el Port de Tarragona, que financia programes d'entitats que lluiten per pal·liar els efectes de la Covid-19, són cada cop més habituals.
Oriol Margalef / Tarragona

Semblava una tendència exclusiva de les grans corporacions però en les dues últimes dècades la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) s'ha fet un lloc a la planificació estratègica d'empreses de totes les dimensions. Fer compatibles els bons propòsits i la rendibilitat marcarà la línia als negocis del futur i de fet, segons han advertit els experts, les empreses que tenen polítiques clares de RSC són més flexibles i competitives en situacions de crisi.

La Responsabilitat Social Corporativa és el conjunt d'iniciatives que una empresa o una administració adopta de manera voluntària per contribuir a la millora social i mediambiental. Aquest compromís obliga a avaluar de forma constant l'activitat per millorar els impactes i aplica a tots els aspectes de la gestió interna, des de mesures per atenuar la petjada ambiental al compromís per eradicar la bretxa salarial de gènere.

Al Departament de Gestió d'Empreses de la URV fa temps que estudien les polítiques en Responsabilitat Social Corporativa. "Les decisions preses amb criteris exclusivament econòmics ens exposen globalment i són en part responsables de les que crisis que hem patit els darrers anys. És necessari avançar cap a un model de capitalisme més conscient, més sostenible en el temps, en el que les empreses no només guanyin diners sinó que creïn valor compartit amb tothom", explica Dolors Setó, investigadora principal del grup de recerca Responsabilitat Social, Sostenibilitat i Ètica Empresarial (RESET) de la URV.

Dolors Setó (URV): "Els negocis responsables generen més confiança, relacions més estables i rendibles amb proveïdors i clients"

Setó i els seus companys de grup han estudiat moltes organitzacions i s'han fixat que la RSC és un factor de competitivitat. "Compartir valors genera confiança. A més de contribuir a un desenvolupament sostenible, els negocis que són capaços de traslladar objectius positius a proveïdors i clients aconsegueixen relacions més estables i això, a més llarg termini, pot ser molt positiu pels comptes d'explotació", explica.

El mateix passa amb la plantilla: involucrar i fer partícips als treballadors en objectius globals millora el clima de treball i augmenta el compromís i la productivitat dels empleats. En aquest procés d'adaptació hi ha un altre avantatge: la reflexió comporta un entrenament a la flexibilització, una qualitat que també fa més competitives a les empreses.

El camp d'aplicació de la Responsabilitat Social Corporativa és ampli. Des d'iniciatives aplicades a la gestió de l'organització, per exemple, per reduir el volum de residus, abastir-se de forma responsable o millorar les condicions laborals, o accions de suport i mecenatge a entitats amb els que l'organització comparteix objectius i valors de l'àmbit cultural, social o mediambiental.

La pròpia pandèmia per la Covid-19 ha situat moltes empreses en un nou paradigma de la responsabilitat. La universalització del teletreball les ha obligat replantejar qüestions com la promoció de la salut a la feina i ha obert la porta a nous models de conciliació familiar.

Guia per formar directius

"Ara més que mai cal formar els estudiants en un nou model d'empresa responsable". Dolors Setó, investigadora en RSC de la URV, ha participat en l'elaboració d'una guia per a facultats i escoles de negocis amb recomanacions per integrar l'ètica, la Responsabilitat Social i la sostenibilitat en la formació dels futurs directius d'empreses. La guia inclou no només recomanacions de continguts i sobre metodologies docents, sinó polítiques adreçades a les institucions educatives "que generin als estudiants un aprenentatge conscient i significatiu en l'àmbit de la Responsabilitat Social i que perduri en el temps".

Notícies relacionades