Videojocs per ser més resolutiu

El programa VERSA ajuda als investigadors a millorar les seves ‘soft skills’ amb una metodologia basada en la gamificació

El programa aprofita els videojocs per millorar les habilitats.
Dani Revenga / Tarragona

Creativitat, pensament crític, resolució de problemes, treball en equip, gestió del temps... Són habilitats tranversals importants en qualsevol projecte, també per als investigadors. Les denominades soft skills, cada cop més valorades en el món professional en un context en el que l'adaptació als canvis és una competència molt valuosa. El projecte VERSA (Video gamEs foR Skills trAining), impulsat dins de la xarxa Aurora, té com a objectiu desenvolupar aquestes habilitats mitjançant els videojocs, precisament perquè són una simulació de la vida real en què aquestes competències es posen a prova.

El projecte el lidera la URV, a través de l'Escola de Postgrau i Doctorat, en col·laboració amb dues universitats més de la xarxa Aurora: la Universitat d'Innsbruck i la Vrije Universiteit Amsterdam, a més de la participació de la Fundació Iberoamericana del Coneixement, GECON. Hi participen uns 160 doctorandes i doctorands de les tres universitats que ja han respòs un qüestionari inicial sobre les seves habilitats i aquelles que tenen interès en entrenar. A partir d'aquí s'ha elaborat el seu itinerari formatiu personalitzat amb els videojocs que hauran de jugar en funció de les habilitats que volen entrenar.

Josep Ribalta, Vicerector de Formació de Doctorands, explica els beneficis del programa: "El món científic té uns ritmes molt específics, de vegades molt lents, perquè el coneixement demana paciència i rigor, però sense un sentit de saber resoldre problemes, de saber treballar en equip, de saber improvisar, d'organitzar-se... no pots tirar les coses endavant". Ribalta explica que "el projecte té dues fases: una primera permet identificar els punts forts i els punts dèbils de cadascun dels seus participants, mentre que en la segona, i gràcies a aquests videojocs i altres mètodes de monitoratge, es van desenvolupant aquestes capacitats de manera personalitzada, sempre sota la supervisió dels professionals de GECON".

Josep Ribalta, Vicerector de Formació de Doctorands de la URV: ”La idea dels investigadors que viuen a una bombolla està superada; la societat ens exigeix solucions”

Cada participant pren part en almenys tres mòduls formatius vinculats amb cadascuna d'aquestes habilitats: creativitat, pensament crític, resolució de problemes complexos, flexibilitat cognitiva, gestió de persones i/o equips, gestió de el temps, presa de decisions i establiment d'objectius. Cadascuna d'aquestes habilitats té un videojoc seleccioant per potenciar-la: Portal 2, Cities Skylines, Anomaly 2, Train Valley, Fallout Shelter, Minion Masters, Gems of Wars, Alien Swarm Reactive Drop.

Els participants jugaran un mínim de dotze hores per mòdul, al llarg dels dos o tres mesos, a cadascun dels videojocs i, de manera automàtica, es farà el monitoratge de la seva evolució en l'habilitat que ha triat millorar. Així, al final del projecte -que té una durada de dos anys- es podrà comprovar si han millorat en aquestes competències transversals. El projecte parteix d'estudis publicats en revistes científiques en què es demostra la utilitat del joc en la millora d'aquestes habilitats. Segons Ribalta, el VERSA "pot assentar les bases per una metodologia que pot tenir molt recorregut".

Cada ‘soft skill’ té un videojoc assignat per potenciar-la

VERSA té l'objectiu de complementar la formació actual en habilitats dels doctorands i doctorandes per millorar la seva ocupabilitat i compromís amb el sector industrial. Tracta els reptes de la formació innovadora d'habilitats dels doctors a través d'una metodologia de formació en línia i de videojocs desenvolupada per la Fundació Iberoamericana del Coneixement, GECON, a través de jocs relacionats amb les soft skills, que són aquelles qualitats i característiques personals relacionades amb la perspectiva social i emocional que es consideren bàsiques per trobar feina o generar coneixement que pugui tenir recorregut a nivell social i empresarial. Ribalta subratlla que "la idea dels investigadors que viuen a una bombolla, a la torre de marfil, està superada. S'ha de tocar de peus a terra, i la societat ens exigeix solucions, coneixement aplicable, ja que treballem amb diners públics".

Notícies relacionades