Els consums d’aigua del CAT van augmentar un 10% el 2021

El Consorci d’Aigües de Tarragona fa balanç de l’exercici anterior i identifica els principals reptes per als propers dos anys

Redacció / L'Ampolla

El CAT avança en els projectes per la millora de la qualitat de l'aigua així com per la millora de la seguretat i la garantia del subministrament. De la desena de projectes previstos, un total de 7 es troben en la seva fase final i estaran acabats durant el primer semestre d'aquest 2022. Els altres 3 tenen un període d'execució entre aquest inici de 2022 i fins a finals de 2023.

El President del CAT, Joan Alginet i el Director-Gerent, Josep Xavier Pujol, han presentat el balanç de l'any 2021 i han donat conèixer els principals eixos d'acció d'aquest 2022. Pel que fa als consums de l'any anterior, el consum d'aigua per part dels consorciats ha augmentat fins els 70,14 Hmde consum anuals, mentre que l'any 2020 aquesta xifra es situava als 63,77 fruit de la pandèmia i l'any 2019 aquest valor era de 73,79 Hm3. Aquestes xifres per tant, mostren un progressiu retorn als consums habituals. L'augment més significatiu s'ha produït en el sector industrial que ha augmentat el seu consum un 22,6% mentre que en l'àmbit dels ajuntaments aquest augment ha estat més moderat situant-se al 3,5%.

La presentació del balanç també ha servit per detallar l'evolució de les obres previstes en el pla d'inversions (2020-2023) per un valor de 36,6 milions d'euros (50% finançats per l'ACA). En aquest sentit, durant el 2021 s'ha estat treballant intensament en alguns projectes relacionats amb la seguretat com el del soterrament d'autoportants i el tram aeri del Coll de Balaguer. En l'àmbit de l'ETAP de l'Ampolla, el sistema de seguretat física i lògica, el projecte de desbast del dipòsit d'aigua crua que permet extreure els macròfits que s'hi formen i evitar així que puguin entrar a les següents fases del procés de potabilització i el projecte de reducció del risc microbiològic a través d'una planta d'irradiació de llum ultraviolada en el marc de la  millora de la qualitat de l'aigua. Pel que fa als projectes relacionats amb augmentar la capacitat de regulació i garantia cal destacar el dipòsit regulador de Coto del Rei, al Vendrell.

Tots aquests projectes es finalitzaran completament durant aquests primers mesos de 2022 ja que es troben en la seva fase final, en processos de validacions i entraran en servei de manera gradual en  les properes setmanes.

El 2023, any clau

Pel que fa als eixos del 2022, el CAT ha explicat els 3 projectes previstos en el pla d'inversions que estan en procés d'execució i que es finalitzaran tots ells a finals de 2023:

  • Projecte d'implantació del sistema d'auscultació a la conducció principal del CAT. El projecte que consisteix en la instal·lació de fibra òptica al llarg de 85 km de la canonada principal que permet la monitorització en temps real i en continu del conjunt de trams que conformen la canonada de formigó pretesat i detecta tots els esdeveniments acústics relacionats amb el trencament de les espires d'acer que poden desencadenar el deteriorament estructural de la infraestructura. Aquesta instal·lació, a més, permet la posada en marxa d'un sistema d'interpretació de resultats en temps real que serà accessible com un element més de control integrat a la sala de control. El cost aproximat de tot el projecte és de 7 milions d'euros. Aquest projecte es troba en execució des de novembre de 2021 i té una durada prevista de 18 mesos.
  • Segon dipòsit d'aigua crua a l'ETAP de l'Ampolla de 185.000m3 de capacitat. Amb aquest nou dipòsit es vol augmentar la garantia de subministrament i la capacitat de regulació en el procés de tractament. El cost aproximat del projecte és de 9,9 milions d'euros.
  • Dipòsit regulador a Vila-seca. Amb la construcció d'aquest dipòsit el CAT vol augmentar la garantia del subministrament als consorciats. El dipòsit de Vila.-seca està en procés de licitació i té un cost aproximat de 8,4 milions i amb una capacitat de 25.000 m3.

Aquests projectes es troben en aquests moments en fase de licitació i estaran adjudicats al mes d'abril per tot seguit iniciar les obres de construcció. Tenen un termini d'execució de17 mesos en el cas de Vila-seca i de 13 mesos en el cas del dipòsit de l'ETAP a l'Ampolla.

En tot el conjunt d'aquestes 10 obres, amb un import estimat d'inversió de 40M€, estaran totalment finalitzades i incorporades a la gestió operativa del CAT, a finals de 2023, millorant així la qualitat, capacitat de regulació, garantia i seguretat. 

El CSIC conclou que trencament de la canonada del novembre a l'Ametlla es va produir per factors externs

El passat 11 de desembre hi va haver un segon episodi de col·lapse de la canonada principal. Aquesta vegada al seu pas per l'Ametlla de Mar. L'incident es va resoldre amb poc més de 30 hores, quan es va restablir el servei de subministrament als consorciats. Novament es va tornar a contactar amb el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) per saber les causes del col·lapse.

L'òrgan científic va entregar ja el seu informe definitiu, en el que novament es confirma que no es tractava d'un defecte de la canonada sinó que el trencament va ser produït per un factor extern: corrosió per clorurs externs procedents del reg per superfície amb aigües salobres al llarg del temps.

El CAT ha apostat per fer una variant de la canonada principal al seu pas per l'Ametlla de Mar. Es tracta d'un tram de 375 metres de nova canonada de formigó armat de diàmetre 1600 mm que es connectarà a la canonada principal desviant així l'actual traçat on hi ha un tram més crític. El projecte està en fase de licitació i s'ha aprovat per la via d'urgència amb un pressupost aproximat d'un milió d'euros. Es preveu que estigui finalitzat a finals del mes de juny.

Notícies relacionades