El CAT avança cap a la indústria 4.0

El Consorci d’Aigües de Tarragona aposta per la digitalització centrant els seus esforços en una gestió eficient de l’aigua

Redacció / L'Ampolla

En el pla estratègic 2022-26 el Consorci ha definit diversos objectius i eixos d'acció entre els que destaca la digitalització tot convertint al CAT en una empresa data-driven, on totes les decisions es prenguin amb base a informació contrastada i veraç.

Durant l'any 2021, a través del departament de nova creació d'Innovació, Tecnologia i Energia (ITE), s'ha treballat en l'elaboració d'un pla de digitalització que contempla accions que permetin convertir el CAT en una organització 4.0. Dins d'aquest pla es plantegen vàries línies de treball centrades en crear un entorn de treball on l'accés a la informació sigui universal i permeti aplicacions de tecnologia punteres de machine learning i d'intel·ligència artificial per a la generació d'eines de suport a la presa de decisions i l'establiment d'una estructura eficient que optimitzi el servei.

En el Dia Mundial de l'Aigua des del CAT es vol posar de manifest l'aposta per una gestió eficient d'aquest recurs, en aquest cas a través de la digitalització. Actualment ja estem treballant per convertir tot el model de gestió de l'explotació, la qualitat i el manteniment, en un model 4.0 que permeti predir l'evolució i optimitzar tots els processos, des de la captació passant pel tractament com la distribució d'aquest aigua i el manteniment de tots els actius de  l'empresa. Dins d'aquest últim apartat, també s'inclou la implantació de la monitorització en continu de l'estat estructural de la canonada principal de formigó pretensat, a través de fibra òptica instal·lada dins del tub al llarg de 83 km de recorregut i que constitueix un projecte pioner a Europa.

La digitalització és només un dels diversos eixos d'acció que formen part del pla estratègic de l'organització pels propers 4 anys. Tots ells alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i especialment amb l'ODS número 6 que fa referència a la garantia de servei, qualitat i disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua.

Notícies relacionades