Electricitat neta, de proximitat i suficient

La instal·lació de renovables en entorns urbans permetria excedents d’energia en un 90% de municipis de la demarcació de Tarragona, segons un estudi de la URV

Dani Revenga / Tarragona

El desplegament de les energies renovables a Catalunya va amb retard. Els grans projectes eòlics i fotovoltaics xoquen contra el rebuig social i això posa molt difícil que es compleixi l'objectiu fixat per al 2030: que la meitat de l'energia elèctrica sigui d'origen renovable. Un estudi Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV ha determinat el potencial d'autoabastiment elèctric de la demarcació de Tarragona a partir d'energia fotovoltaica i eòlica instal·lada en entorns urbans. Això suposaria un model diferent, amb petites instal·lacions que no generarien tant rebuig i que minimitzarien l'impacte del transport, ja que l'energia es generaria al costat d'on es consumeix.

Els objectius da la investigació, finançada per la Diputació de Tarragona i la Càtedra URV - Dow de Desenvolupament Sostenible, han estat per una banda determinar el potencial de generació d'energia elèctrica de 184 municipis de la demarcació de Tarragona a partir de fonts d'energia renovable tenint en compte els espais urbans i periurbans considerats aptes en cada un d'aquests municipis. En segon lloc, s'ha establert la proporció d'energia elèctrica que podria ser aportada mitjançant aquestes dues fonts d'energia renovable en relació al consum d'energia elèctrica, tant actual com en diferents escenaris futurs, per cadascun dels municipis de la demarcació.

Els resultats apunten que en tots els escenaris es compliria l'objectiu de cobrir el 50% del consum en renovables a nivell de demarcació tot i que sis municipis haurien de comprar excedents dels pobles veïns, ja que no són autosuficients. Aquests són Tarragona, el Morell, la Pobla de Mafumet, la Selva del Camp, la Riba i l'Arboç que no tenen prou espai al seu nucli per poder tenir aquestes instal·lacions pel gran consum elèctric de la indústria. En canvi, més d'un 90% de municipis de la demarcació serien excedentaris. Aprofitar tot el potencial suposaria ocupar únicament un 0,4% de la superfície i, segons els investigadors que han liderat aquesta recerca, "abaratiria el cost de la factura elèctrica tant a la ciutadania com als sectors productius" .

Amb aquesta investigació es posa per primer cop a disposició del municipis de la demarcació de Tarragona la informació del potencial de generació d'energia elèctrica en espais urbans mitjançant les dues fonts d'energia renovable més desenvolupades tecnològicament (solar i eòlica), així com del grau d'autoabastiment que té aquest potencial en cada municipi.

Els resultats són d'utilitat per tal de poder establir estratègies de transició energètica acotades a cada realitat municipal. A nivell d'administracions públiques supramunicipals serà un coneixement que es podrà tenir en consideració per tal d'implementar accions de suport a la transició energètica protagonitzada per les comunitats locals i des de l'àmbit municipal. A nivell municipal es disposarà d'un coneixement del potencial d'autoabastiment d'energia elèctrica mitjançant fonts d'energia renovable que podrà permetre impulsar projectes, tant per les pròpies institucions locals, com pel conjunt de la ciutadania i per les activitats econòmiques de cadascun dels municipis.

El projecte l'ha coordinat Òscar Saladié, investigador del Departament de Geografia de la URV i director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible. L'equip investigador ha esta format pels també membres del Departament de Geografia de la URV i investigadors del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET): Sergi Saladié, Benito Zaragozí, Lluís Salvat, Trini Rovira i Jordi Blay. El projecte ha estat finançat per la Diputació de Tarragona i la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.

Decidir on, com i quan

L'estudi de la URV quantifica amb precisió una realitat: tenim prou espai per generar l'energia renovable que necessitem. És un bon punt de partida per accelerar un procés que fa massa temps que tenim estancat: decidir on fem les instal·lacions fotovoltaiques i eòliques que necessitem per complir els objectius que tenim marcats.

És hora de canviar de velocitat i impulsar mecanismes de decisió per recuperar el temps perdut i arribar al 2030 amb el 50% de la generació energètica d'origen renovable. Cal que les institucions passin a l'acció per aconseguir allò que és més important en aquest repte: decidir on, com i quan. I l'últim factor és el més important, tenint en compte l'emergència climàtica que ens afecta i l'endarreriment acumulat.

Marc Segura - President Comissió Sostenibilitat Cambra de Comerç de Reus

Notícies relacionades