“L’estudi aplana el camí per implantar el model que preveu la llei del canvi climàtic”

Sergi Saladié – Professor associat a la URV i membre de l’equip investigador

Dani Revenga / Tarragona

Quina lectura avançada podem fer de les conclusions d'aquest estudi per impulsar les renovables a Catalunya, que van amb retard?

Doncs que hi ha un model diferent al que s'està impulsant. L'article 19 de la llei de canvi climàtic diu que les instal·lacions de renovables s'han de desenvolupar preferentment en espais ja alterats, en lloc dels espais naturals o als que acullen activitats agràries. Però en canvi es plantegen grans parcs que generen rebuig al territori i molts obstacles en la seva tramitació. Amb petites explotacions als espais que identifica aquest estudi tot aniria més fluid. I l'estudi demostra que seria suficient per respondre a la demanda a gairebé tots els municipis de la demarcació.

També es posa el focus en què es reduirien les grans infraestructures de transport, que també generen controvèrsia social...

Efectivament. Amb una producció més propera als centres de consum s'estalvien pèrdues i es minimitza l'impacte mediambiental de les xarxes de transport.

Qui n'impacte n'esperen d'aquestes conclusions?

Esperem que el Govern se senti interpel·lat. Penso que aportem una informació valuosa perquè els diversos agents la tinguin en compte i prenguin decisions que potser no s'haurien plantejat sense una informació que fins ara no tenien. Molts ajuntaments i alguns sectors econòmics ja s'hi han interessat. I seria fer realitat l'esperit de la nostra llei catalana de canvi climàtic, que es va basar amb el model de generació distribuïda de països com Alemanya o Dinamarca, que representen un model més capil·lar, més beneficiós per a les petites comunitats.

Això pot estimular l'acceptació social del desplegament d'instal·lacions solars i fotovoltaiques?

És una de les claus del model, perquè és percebut com a beneficiós per als seus impulsors, que són ciutadans, empreses, membres de les comunitats locals que s'empoderen i valoren els avantatges.

De tota manera, queda molta feina per fer per aprofitar aquests espais alterats que assenyala l'estudi com a lloc ideal per a les energies renovables...

Està clar que cal analitzar molt bé el com es fa tot plegat: activar els recursos, convèncer propietaris, l'estat de la xarxa per connectar les instal·lacions... I estudiar la demanda amb les seves fluctuacions. Tot això té una gran complexitat, però cal fer-ho.

Més renovables significa preus més baixos de l'electricitat?

Depèn de la titularitat. Si les instal·lacions són propietat de les grans elèctriques aquesta màxima no es complirà. Si el sistema és pervers, per moltes renovables que hi posis seguirem tenint un preu de l'electricitat insostenible.

Notícies relacionades