Coneixement

La transferència, objectiu estratègic vital de la URV

"Un dels objectius de la URV és implantar un centre de relació amb el teixit empresarial i la comunitat universitària que permeti conèixer les necessitats i, alhora, identificar oportunitats de col·laboració"

Francisco Medina

Vicerector d'Innovació i Transferència del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili

Un punt estratègic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) passa per potenciar la projecció de la seva imatge fent més visible la recerca i la transferència amb la visió d'enfortir les relacions amb el teixit socioeconòmic del territori. Aquest és un dels grans objectius fixat pels pròxims anys i al qual es té previst arribar a través de diferents actuacions. Una d'elles serà implantar un centre de relació amb el teixit empresarial i la comunitat universitària que permeti conèixer les necessitats i, alhora, identificar oportunitats de col·laboració. Una altra, impulsar el desenvolupament territorial a través del finançament competitiu, facilitant l'accés a convocatòries nacionals i internacionals a entitats i empreses, de la mà de grups de recerca de la URV.

Aquestes i altres accions s'emmarquen en el Pla estratègic 2016-2020 de la Fundació URV (FURV), entitat que promou i incentiva la relació entre la societat i la URV amb l'objectiu d'identificar i satisfer les necessitats de l'entorn socioeconòmic, cultural i universitari a través de la gestió de projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació. Per treballar aquests objectius, la FURV compta amb el Centre de Formació Permanent (CFP), que gestiona l'oferta de formació permanent i facilita l'ampliació de coneixements, reciclatge i especialització professional, i el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi), que gestiona la transferència de tecnologia i coneixement, la propietat industrial i intel·lectual, l'emprenedoria i l'oferta d'infraestructures de transferència.

El paper de la FURV és especialment rellevant, posant a disposició de persones, empreses i organitzacions el potencial innovador de la URV, amb més de 140 grups de recerca que integren un miler d'investigadors, i una extensa comunitat docent amb una àmplia oferta científic-tecnològica i formativa. Alguns exemples que mostren aquest important paper són les xifres dels últims cinc anys: més de 42 milions d'euros mobilitzats en projectes de transferència i finançament no competitiu; 44 sol·licituds de patent i 14 copyrights, i 30 contractes de llicència de tecnologia; 10 empreses spin-off, i 3 startup impulsades per titulats de la URV.