Tribuna

Fer empresa

Per fer empresa, avui i sempre, serà necessari fer-ho amb persones

Xavier Plana

Consultor i coach. Soci director d’ICAM, Persones i organitzacions

Fer empresa és una cosa. Fer negoci n'és una altra de diferent. No n'hi ha una millor que l'altra. Ambdues són necessàries. Fer empresa és construir una comunitat d'interessos. Fer negoci és generar uns rendiments econòmics.
Fer una empresa sense fer negoci no és viable. Fer un negoci sense fer empresa no és sostenible. Són dues activitats que es retro-alimenten, però que convé no confondre.

Amb els avenços tecnològics, en especial de la robòtica i de la intel·ligència artificial, avui ja és possible fer negoci només amb tecnologia. Per fer empresa, avui i sempre, serà necessari fer-ho amb persones.

Fer negoci és agregar marge econòmic a una operació, i depèn bàsicament de la correlació de dos factors: de la necessitat d'una de les parts i de la capacitat de persuasió de l'altra. Fer empresa és agregar confiança a una relació, i depèn de la cohabitació dos factors: de la credibilitat i de la voluntarietat entre les parts.

Fer negoci és una transacció puntual que fa referència a un diferencial econòmic. Òbviament hi pot haver moltes transaccions simultànies i consecutives, que generin molt negoci. Fer empresa és teixir una xarxa relacional que fa referència a uns objectius comuns, idealment compartits.

Fer negoci és binari. Se'n fa o no se'n fa. Es guanya marge o se'n perd. Es pot quantificar numèricament. Fer empresa és obrir un espai de possibilitats en continu, que podem avaluar qualitativament.

Fer negoci és immediat. Es busca en cada transacció. Fer empresa és a mitjà i llarg termini. Es focalitza en bastir una cadena de complicitats. Fer negoci és guanyar. Fer empresa és invertir. Amb el context actual de pandèmia és molt urgent fer negoci i molt necessari fer empresa. Ambdues coses són imprescindibles. Si no fem negoci, l'empresa morirà. Tan cert com que si no fem empresa, el negoci s'esgotarà. Sense negoci no hi ha liquiditat. Sense empresa no hi ha sentit.

Fer empresa vol dir crear una vinculació sostenible entre diferents grups d'interès, en l'àmbit intern entre persones i equips, i en l'àmbit extern amb clients, proveïdors i la resta d'agents socials. Fer empresa vol dir assumir un contracte ètic amb la col·lectivitat de la qual es forma part, arrelada sempre a un àmbit territorial específic. El negoci pot ser global però l'empresa sempre és d'acció local, per més multinacional que sigui, en el sentit que pertany i interactua amb un espai i temps determinat (o amb molts de forma simultània), i amb unes persones concretes de les quals no se'n pot desentendre. Fer empresa és adquirir un compromís i unes responsabilitats. Fer empresa no és només fer negoci. És, també, fer territori. I en aquests moments de crisi sistèmica aquesta funció esdevé molt crítica, i pels que ho sàpiguen entendre, altament estratègica.

Que fer negoci no ens allunyi de fer empresa.