Anàlisi

Visualització de dades a l’empresa

Les eines actuals d'anàlisis de dades fan un ús intensiu dels visuals per fer-les comprensibles

Josep López

Consultor i Formador en TI. Expert en Intel·ligència de Negoci per a la PIME

A la prehistòria, la nostra espècie ja va fer servir visualitzacions de dades per a mostrar amb dibuixos què passava al seu entorn. I va seguir evolucionant de forma constant al llarg de les civilitzacions. Una mostra molt clara d'això són el mapes, utilitzats per a la guerra, per a viatjar... En definitiva, per saber la ruta que havien de seguir per arribar al destí.
Hi ha exemples al llarg del temps que utilitzen les visualitzacions de dades per a explicar una història: el 1812, Napoleó va utilitzar els gràfics de les seves forces militars en el camí cap a envair Rússia; el 1854, el metge John Snow va fer al mapa del còlera per a investigar i resoldre l'origen de la malaltia a Londres. I com aquests, podem cercar molts més exemples.

Les visualitzacions permeten a les persones veure coses que abans no eren evidents. Fins i tot, quan els volums de dades són enormes, es poden identificar tendències fàcilment i ràpidament. Transmeten informació d'una forma universal i simplifiquen la tasca de compartir idees amb altres persones. És una forma d'obtenir informació àgil, mitjançant l'exploració visual, uns informes consistents i un intercanvi flexible de dades.

En el moment actual, les institucions i els mitjans de comunicació en fan un ús de les visualitzacions cada dia, quan comproven per exemple les dades dels indicadors de la COVID, que facilita la Generalitat de Catalunya. És una evidència més de com s'estan fent servir eines de visualització per a mostrar-nos informació de forma entenedora i visual (https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/). El món acadèmic, conscient de la importància d'aquesta disciplina, també ha afegit a les seves titulacions aquesta matèria, com a concepte per a presentar informació a usuaris de negoci. (UOC Visualització de Dades).

Ara ja disposem de moltes dades, però no tothom té la capacitat de tractar-les. Les eines actuals d'anàlisis de dades fan un ús intensiu dels visuals per fer-les comprensibles. És el millor mètode de presentar grans volums d'informació, de manera que els usuaris de l'empresa les puguin entendre i utilitzar. I si ara ja disposem de moltes dades, per què no tothom té la capacitat de tractar-les? Avui en dia, ja es parla de què només les empreses que sàpiguen arribar al coneixement amb aquests components que proporciona la tecnologia, tindran un avantatge competitiu versus la competència que no tingui la capacitat d'aprofitar aquests factors.