Management

1, 2, 3... Posada en marxa del projecte Business Intelligence

És convenient que les persones implicades estiguin motivades en incorporar novetats a les seves tasques habituals

Josep López

Consultor i Formador en TI. Expert en Intel·ligència de Negoci per a la PIME

Crec que podem afirmar que tots hem viscut la implantació d'eines informàtiques a les nostres empreses. I de quina manera han afectat posteriorment a la forma de treballar, a les millores organitzatives, a l'estalvi de temps o als fluxos de comunicació interna i externa.

Probablement, tots recordem quan vam posar el primer sistema de gestió de facturació a la nostra empresa, eines comptables (ERP), creació de la primera web, i també de les posteriors, o la incorporació de l'e-commerce i de les xarxes socials. Eines web per gestionar la relació amb els clients (CRM), els projectes, les agendes i d'altres termes.
Doncs ara arriba el moment de la Intel·ligència de Negoci. El Business Intelligence (BI) compta amb grans avantatges en la gestió de la informació, a més d'esdevenir una eina cabdal en la presa de decisions empresarials.

En moltes ocasions, tot comença quan un empleat o responsable descobreix l'aplicatiu de BI. Ho comprovo habitualment a les meves formacions en Power BI. Després d'unes setmanes, és probable que puguin elaborar els primers informes bàsics. Però mesos més tard, aquestes anàlisis han evolucionat molt poc, contenen errades de diferents tipus, i l'organització no ha assumit la nova filosofia. L'avantatge de la facilitat de l'eina pot fer una falsa sensació de posada en marxa massa senzilla.

Anem a repassar, indicar o comentar algunes recomanacions que ens ajudaran a no fracassar en aquest procés d'implantació de la Intel·ligència de Negoci a les nostres empreses. Hem de tenir en compte que aquest tipus de projectes no són només una qüestió tecnològica, més aviat és posar la tecnologia al servei de les decisions del negoci. En primer lloc, una bona manera de començar serà fer-ho amb el tractament de les dades que generem actualment a partir dels fulls de càlcul en Excel, els informes o els indicadors per mesurar diferents aspectes del negoci.

Valorarem quina àrea o departament de l'empresa serà primer a fer-ne ús d'aquesta nova tecnologia. És convenient que les persones implicades estiguin motivades en incorporar novetats a les seves tasques habituals, i fins i tot, que hagin comprovat prèviament com aquest nou tractament de les dades és molt més avantatjós.

Una vegada tenim identificada la persona o persones de l'organització, i amb quines informacions treballaran, podem marcar-nos fites curtes, seguint la dita de "divideix, i venceràs". Fent un acompanyament formatiu, veurem resultats òptims en un termini curt de temps. Sí, és un moment engrescador quan veus els primers resultats, i fas la comparació de com feies el tractament de la informació poques setmanes enrere.

Òbviament, el departament de tecnologia de l'empresa i/o les empreses proveïdores que subministren els diferents programaris que guarden les bases de dades, ens han de donar suport al llarg de tot el procés.