Management

Endomàrqueting, el nou B2E

Xavier Plana

Consultor i coach. Soci director d’ICAM, Persones i organitzacions

El prefix "endo-" ve del grec "éndon" i vol dir intern, dins. El màrqueting fa referència a les activitats de comunicació mitjançant les quals una empresa es compromet per promoure la compra o venda d'un producte, servei o bé. És un dels components principals de la gestió empresarial. Els professionals del màrqueting poden dirigir-se a altres empreses (màrqueting B2B, Business to Business) o directament als consumidors (màrqueting B2C Business to Customers).

L'ENDOMÀRQUETING és una estratègia de màrqueting corporatiu adreçada als propis treballadors de l'empresa, amb la finalitat d'explicar i mostrar el seu argumentari empresarial entre els col·laboradors, per tal de fomentar l'orgull de pertinença, la motivació i la retenció del talent. L'endomàrqueting es focalitza en treballar la percepció interna que tenen els membres de la pròpia organització i mira d'harmonitzar les expectatives particulars amb els objectius col·lectius, de manera que hi hagi una major sintonia que reforci la cohesió i la consistència interna.

L'endomàrqueting és una col·laboració altament estratègica entre els departaments de RRHH i el de Màrqueting. RRHH té el pols de les persones i coneix les inquietuds de l'organització i Màrqueting té les eines comunicatives per fer una didàctica atractiva dels propòsits de l'empresa. En la intersecció entre ambdós emergeix el B2E, Business to Employees, més enllà dels ja clàssics B2B i B2C.

Un Pla de comunicació i màrqueting específicament dissenyat per a consum intern que desvetlli la participació i la implicació, que fomenti l'intercanvi de coneixements i d'experiències, i que estimuli l'entrenament col·laboratiu de competències. Que connecti a les persones entre sí i amb l'empresa, que obri nous espais de relació per contrastar mirades, que permeti que les idees s'expressin en un marc de confiança. Un Pla interactiu i multidireccional, que desplegui nous canals entre tots els estaments i nivells organitzatius de l'empresa, en sentit vertical, horitzontal i diagonal (transversal), descendent i ascendent.

L'endomàrqueting va més enllà de la comunicació interna en la mesura que no només serveix per millorar la transmissió d'informació entre els comandaments i els empleats. Es preocupa per fidelitzar, satisfer i reforçar els llaços emocionals dels treballadors amb la marca (l'empresa) amb la mateixa sensibilitat i cura que si fossin clients. Tanmateix l'endomarquèting transcendeix la perspectiva mercantilista de considerar als treballadors únicament com a clients interns, ja que els valida com a destinataris i alhora protagonistes del relat corporatiu. No són espectadors d'una història sinó que en són agents actius i guionistes. Si reduïm l'endomàrqueting a una simple tàctica comunicativa per convèncer de les "virtuts" de l'empresa i no hi ha una congruència interna, pot provocar l'efecte contrari al pretès ja que erosiona la credibilitat i genera malfiança perquè es percebut com un intent de manipulació.

Entre els principals avantatges de l'endomàrqueting, ben entès i sobretot ben aplicat, tenim l'increment de la motivació, l'optimització de la productivitat, la millora del clima laboral o la retenció del talent. Si creiem que l'actiu més important que tenim les organitzacions és l'equip humà, i així es demostra dia a dia en el terreny de joc de la realitat empresarial, sembla una aposta prou intel·ligent i alhora pràctica invertir recursos en la creació d'una xarxa comunicativa B2E, fluida i ben travada, en que la pulsió organitzativa tingui un espai per expressar-se i enriquir-se en benefici comú.