Conjuntura

Matriu d’afectacions, punt de partida de la nova realitat

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Durant aquest any llarg que portem de pandèmia la societat ha canviat. I ho ha fet molt. Ha canviat individualment en les seves percepcions, en les seves preferències, com a ciutadans, com a consumidors, com a treballadors, com a turistes. I el producte ha estat un canvi general com a societat.

Quan es vol radiografiar la societat per tal de prendre decisions des de les administracions públiques o quan una empresa vol entendre millor els seus consumidors caldrà que en els propers mesos i anys es tingui en compte dos factors molt rellevants, no només per a la interpretació global d'una fotografia, sinó també per re-pensar els diferents grups de ciutadans, consumidors, usuaris,... com a resultat d'aquest canvis.. Doncs per a qualsevol aproximació que fem de la societat haurem de recuperar i tenir en compte aquest dos factors i els diferents grups que es generen.

El primer factor és l'afectació econòmica provocada per la crisi del Covid. En aquest factor no tothom s'ha vist igualment afectat. Moltes persones han perdut la feina, han hagut de tancar els seus negocis o n'han vist reduir dràsticament els ingressos. En l'altre extrem hi ha persones que no han tingut afectació en els ingressos o fins i tot han vist com aquests augmentaven. Empreses que oferien serveis digitals o treballadors del comerç alimentari. L'afectació econòmica no és només la reducció d'ingressos, també els riscos assumits o el risc que hi ha encara per davant.

El segon factor té a veure amb la salut. La Covid ha afectat directament a moltes persones, algunes d'elles, malauradament han mort. Però la gran majoria no l'ha patit, l'han patit molt lleu o no l'ha patit encara. El factor salut ha afectat de manera molt diferent als ciutadans i consumidor en forma de risc i en la forma com aquest risc ha modelat el nostre dia a dia. Una doctora en un CAP ha estat en contacte amb la Covid contínuament, ha hagut de protegir-se amb EPIs, ha dut la mascareta la major part del dia i ha pres moltes més precaucions. Els seus companys han passat per la Covid i s'han fet mil i una PCRs. En l'altre extrem, hi ha persones que no s'han fet mai una PCR, desconeixen la molèstia de portar una mascareta FP2 durant tot el dia. Tenen coneguts que han passat la malaltia, però n'han estat relativament protegits. Aquest segon factor doncs, pot tenir a l'hora un caràcter clarament objectiu, lligat als efectes que podria tenir en ell o la seva família en base a l'edat o malalties prèvies i per part altra un de més subjectiu lligat a la personalitat de cadascú. És el risc percebut de la Covid sobre la salut.

La combinació dels dos factors dona una matriu d'afectacions on podríem col·locar com a punt de partida els ciutadans, usuaris o consumidors dels diferents serveis, per entendre millor quines poden ser les seves necessitats, capacitats o prioritats.

Matriu d'Afectacions Covid desenvolupada per Gabinet Ceres

  1. Suertudos. Aquells que no han vist afectats els seus ingressos de forma rellevant o fins i tot els han augmentat. I d'altra banda, durant la pandèmia han estat força aïllats del virus. Informàtics, serveis professionals, personal d'oficina en teletreball... Com que durant el darrer any han reduït despeses tenen la capacitat econòmica reforçada. Tenen elevada capacitat de consum i moltes ganes de fugir de les limitacions dels darrers mesos
  2. Cansados. Aquells que no han vist afectats els seus ingressos de forma rellevant però han ocupat primeres línies de contacte amb el Covid, des del sector sanitari a les caixeres de supermercat o els conductors. Tenen capacitat econòmica, però estan cansant física i mentalment. Necessiten desconnectar, sortir del seu dia a dia. Els urgeix.
  3. Empobrecidos. Encara que el seu risc en la salut pot haver estat baix, la seva economia se n'ha ressentit molt. El propietari d'un restaurant o els directius i empresaris dels sector turístic en poden ser paradigmes i també tots els aturats dels sector serveis. Esperen i necessiten un horitzó de recuperació econòmica i major certesa.
  4. Desdichados. Pateixen la crisi des de la vessant econòmica i la seva feina s'ha vist reduïda, afectats els seus ingressos . I d'altra banda han hagut de relegar la salut i el risc a un segon terme tot prioritzant els ingressos. Tot el personal del sector de restauració i turisme..

El més rellevant d'aquesta nova classificació és que no estava predeterminada al 2019. Caure en un dels diferents segments tenia un alt component d'atzar. I aquesta classificació, en base a la durada de la situació actual, determinarà molts aspectes dels comportaments futurs.