Conjuntura

Les pimes i els Next Generation EU

Jordi Ciuraneta

President de PIMEC Tarragona

Tots som conscients que els fons europeus Next Generation EU (NGEU) representen una oportunitat única i històrica que ens permetrà participar d'un import en tres anys. En canvi, en una altra època segurament s'hauria hagut d'esperat més de deu anys. Per això, vull destacar la necessitat que aquests fons arribin al motor de la nostra economia, les pimes, i que siguin projectes de territori que aportin creixement, talent i ocupació per cobrir necessitats territorials i per transformar el territori amb un lideratge compartit i que impliqui el màxim nombre d'agents possible per arribar i aconseguir un gran impacte en sectors econòmics, empreses i ciutadania.

Des de PIMEC hem constatat els darrers mesos que moltes empreses petites i mitjanes compten amb projectes estratègics i engrescadors en matèria de digitalització, innovació i sostenibilitat. Si aquesta inversió se centra a fer créixer les pimes i impulsar la seva competitivitat i viabilitat, tots hi guanyarem, ja que es facilitarà la reactivació de l'activitat amb la generació de riquesa i la creació de llocs de treball, tot beneficiant la recuperació de la nostra economia.

Parlar d'aquests fons per al nostre territori és clau, i així va quedar demostrat el passat dia 30 de setembre durant el Fòrum de cohesió i reactivació territorial que està impulsant PIMEC Tarragona, on totes les entitats participants en la primera jornada van estar d'acord en la importància de tenir en compte el territori i de crear projectes sostenibles que impulsin la competitivitat i la viabilitat empresarial en benefici de la nostra economia.

Sobre la gestió d'aquests fons, els quals només són comparables als Fons de Cohesió desplegats a finals dels anys vuitanta i primers dels noranta arran de l'entrada a la llavors Comunitat Europea, han d'arribar a les empreses en forma de subvenció per tal d'evitar més endeutament en aquest context de pandèmia. A més, el seu repartiment ha de deixar fora les empreses moroses, tot valorant el grau de compliment dels beneficiaris amb els terminis legals de pagament.

D'altra banda, crec que seria molt convenient que les entitats locals tinguin un paper rellevant en la distribució dels fons NGEU, en aplicació del principi europeu de subsidiarietat, per garantir que aquesta inversió arriba al teixit productiu del territori. En aquest sentit, des de PIMEC Tarragona també s'ha instat diferents consistoris de la demarcació a aprovar iniciatives perquè els fons prioritzin els projectes de les pimes.

Un dels reptes del nostre territori és fer front als desafiaments i transformar-los en oportunitats per a les empreses i les persones autònomes de la demarcació i, en aquest sentit, els fons europeus poden tenir un paper clau i determinant.