Management

Equips d'alt rendiment

Xavier Plana

Consultor i coach. Soci director d’ICAM, Persones i organitzacions

En aquest context de màxima pressió cap a les empreses a mig camí entre un escenari post-pandèmic i un de pre-bèlic, amb la pressió inflacionista aixecant el dit i amb el substrat d'una crisi climàtica que va agafant cada vegada formes més concretes i visibles, es fa més necessari que mai optimitzar l'eficiència del equips dins de les organitzacions. El factor de competitivitat clau de les empreses és, i serà encara més, la seva capacitat per generar valor i per explicar de forma creïble aquesta aportació de valor. I aquí l'element determinant, el que marcarà el punt d'inflexió, serà el factor humà: les persones i els equips.

Per això necessitem transformar els nostres grups de treball en equips d'alt rendiment. Algunes pistes que ens hi poden ajudar:

  1. Objectiu comuns. Els membres dels equips d'alt rendiment comparteixen i es fan seus uns objectius comuns. Tenen clar què és el que han de fer, perquè és important fer-ho (propòsit) i per quan ho han de tenir a punt. Han desenvolupat metes acordades per tots, i cadascú comprèn el seu paper i assumeix la seva contribució a l'objectiu comú.
  2. Apoderament i confiança. Els membres tenen plena confiança en la seva capacitat individual i alhora en la capacitat del grup per superar els obstacles i materialitzar els objectius. Hi ha un reconeixement i un respecte mutu que els permet compartir responsabilitats, ajudar-se i prendre iniciatives (riscos) per afrontar els reptes. Es generen oportunitats per desenvolupar-se i aprendre noves habilitats.
  3. Comunicació i transparència. L'equip gestiona la comunicació de forma oberta, i els seus membres se senten lliures per poder expressar la seva opinió, pensaments i sentiments. Es considera tan important escoltar com parlar. Es valoren les diferències d'opinió i de perspectiva. A través d'una retroalimentació honesta les persones són conscients de les seves fortaleses i debilitats com a integrants del grup. Es fomenta un sentiment de comunitat.
  4. Flexibilitat i corresponsabilitat. Els membres del grup són flexibles i realitzen diferents tasques i funcions, de forma complementària, segons es necessiten. La responsabilitat del desenvolupament del propi grup i de lideratge es comparteix. Els talents de cada membre són identificats i utilitzats pel benefici comú, de manera que l'equip té un funcionament fluid. Es treballa des de l'abundància.
  5. Resultats i autonomia. L'equip està focalitzat en obtenir alts estàndards i resultats de qualitat. Es realitza el treball, es compleixen els terminis i s'assoleixen objectius. L'equip ha desenvolupat mètodes eficaços per a la presa de decisions i per a la resolució de conflictes de forma autoregulada. Es fomenta l'autonomia individual com a fonament de la responsabilitat compartida.
  6. Reconeixement i estima. Es reconeix de forma freqüent els èxits individuals i col·lectius, celebrant les victòries d'etapa. Els resultats de l'equip són apreciats per la resta dels equips i de l'empresa. Els membres se senten reconeguts i experimenten una sensació de satisfacció personal amb la seva tasca dins de l'equip i amb la contribució als resultats de l'empresa.
  7. Passió i pertinença. Els membres se senten implicats amb el treball de l'equip, i orgullosos de poder-hi pertànyer. Se senten optimistes respecte al futur i vinculats al present. Existeix una sensació d'entusiasme respecte als assoliments individuals i col·lectius.

Aquests set punts no són cap recepta ni cap llistat que garanteixi l'èxit empresarial. Són set idees que ens han d'ajudar a pensar en la manera com estem gestionant els nostre equips. Com diu un bon amic, el resultat és una conseqüència.