Jurídic

Càrtel de cotxes

Brigitte Arenas

Advocada a Balaña Eguia, Advocats i Economistes

barenas@balanaeguia.com

Durant els últims anys, a Espanya s'ha evolucionat molt en matèria de competència i per aquest motiu, en l'actualitat, els consumidors es veuen més protegits davant les irregularitats i manipulacions del mercat per part dels seus operadors. A nivell legislatiu, les dues lleis principals en aquest àmbit son, la Llei de Defensa de la Competència i la Llei de Competència Deslleial. A més a més, existeixen una sèrie d'Organismes encarregats de garantir, preservar i promoure el correcte funcionament, transparència i existència d'una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius, en benefici dels consumidors i usuaris.

L'organisme més representatiu a nivell estatal dins d'aquest àmbit, és la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Aquest, l'any 2015, va sancionar i declarar responsables a més de 20 fabricants de cotxes per realitzar actes de competència deslleial. En aquest sentit va resoldre que els fabricants intercanviaven informació confidencial per controlar el mercat de distribució i fixaven els preus dels vehicles, en detriment del compradors, que, quan acudien a un concessionari oficial, s'estima que acabaven pagant un sobrecost en el preu de compra de cada vehicle d'entre un 10% i un 20%.

Les marques implicades en aquests actes son: Mercedes, Citroën, Mitsubishi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Peugeot, Renault, Lexus, Toyota i Volvo.

Al 2021, després d'un llarg procés judicial, el Tribunal Suprem (TS) es va pronunciar sobre el cas en qüestió, confirmant moltes de les sancions imposades i declarant l'existència d'un Càrtel que va durar des del febrer de 2006 fins l'agost de 2013. Aquest fet, ha permès que, a partir de la resolució judicial del TS, gran part dels particulars i empreses que van adquirir un vehicle en un concessionari oficial, ja sigui nou o de Km.0, durant el citat període, puguin exercir accions judicials contra les marques per reclamar l'import del sobrecost pagat en el moment d'adquisició del vehicle.

S'estima que el Càrtel va afectar a un 90% de la quota del mercat, influint en el preu d'aproximadament 10.000.000 de vehicles en tot el territori nacional. En concret, a Tarragona, segons balanços de la DGT, es calcula que es van vendre uns 122.000 turismes entre els anys 2006 i 2013. Tenint en compte les dades exposades, podria haver fins a 100.000 turismes afectats per aquest Càrtel.

Tot i ser possible la reclamació dels imports que conformen l'esmentat sobrecost, s'ha de tenir present que existeix el termini màxim d'UN any per reclamar, a comptar des de la data de la sentència del TS confirmatòria de cada sanció que la CNMC va imposar al fabricant pel pacte de preus. Per a efectuar la reclamació únicament es necessita la factura de compra o el contracte de leasing o rènting i la fitxa tècnica del vehicle, havent-hi ja, sentències que han donat la raó als afectats, condemnant a abonar la indemnització corresponent.