Management

L’essencial

Chus Blasco

Emprenedora digital i mentora d'assessors

Directora d'AFCA, consultoria d'estratègia i finances 

www.afca.cat 

 

Quan tens problemes de salut, no hi ha res més important que resoldre'ls. "Una persona sana vol mil coses, una persona malalta només en vol una". Aquesta frase atribuïda a Confuci expressa molt bé el significat del que és essencial. A mi em va costar molts anys descobrir que per gaudir de bona salut i fer-ho compatible amb la meva feina assessorant empresaris, calia que simplifiqués la meva vida. Tenir bona salut és essencial.

He pogut interpretar-ho com un mètode validat gràcies a la lectura del llibre Esencialismo de Greg McKeown. La forma de pensar de l'essencialisme es basa en tres realitats. 1) Podem escollir com invertir la nostra energia i el nostre temps. És una decisió personal. 2) Pràcticament tot és soroll i hi ha poques coses que siguin realment valuoses, així que val la pena dedicar a temps per descobrir quines ho son per tu. 3) La crua realitat de les renúncies: no podem tenir-ho tot ni fer-ho tot.

Una de les grans dificultats a les que s'enfronten les persones que dirigeixen empreses és distingir les moltes coses trivials de les poques vitals. Cal reconèixer que vivim en un món en el que no donem valor a pràcticament res i molt poques coses son excepcionalment valuoses. La metodologia que proposa McKeown per ser un essencialista consisteix en contemplar les següents tres fases.

Primera fase. Explorar i Reflexionar. L'objectiu és poder distingir el que és essencial del que és secundari. L'agenda de qualsevol persona que dirigeix la seva pròpia empresa no és fàcil de gestionar. Sense aturar-se a reflexionar sobre quines son les seves fortaleses per mantenir la seva avantatge competitiva, difícilment podran sobreviure. A la velocitat de canvis actual, tard o d'hora, el problema acabarà sent de model de negoci. Quan més plena d'ocupacions està el dia a dia, més important és incloure a l'agenda temps per pensar. Quan més soroll hi ha a l'entorn, calen més espais tranquils de reflexió per enfocar-se en allò essencial.

Segona fase. Eliminar. L'objectiu d'aquesta fase comença amb donar-se permís per deixar de fer-ho tot i deixar de dir que sí a tot. Eliminar el que no és essencial implica disciplina mental. L'obstacle més mencionat pels nostres clients és la manca de temps. Diuen que no poden fer més coses perquè no tenen més temps. La solució no és tenir més temps, sinó eliminar el que és superficial. Tenir una estratègia és decidir. I decidir implica fer renúncies. Ignorar la realitat de fer renúncies es una estratègia terrible per a les empreses.

Tercera fase. Executar. El ritme operatiu de qualsevol negoci acostuma a ser frenètic. És com conduir a 160 km per hora a una distancia de 3 metres del cotxe del davant. Així que executar les accions de la operativa del dia a dia pot arribar a ser molt estressant i frustrant. La sensació per molts dels nostres clients és que el món conspira per impedir que facin el que han de fer a les seves empreses. Continuar insistint malgrat tots els obstacles, requereix convicció.

La majoria de missatges que llegim, sentim i veiem als mitjans de comunicació deshumanitza a les empreses. Ens expliquen històries que ens transmeten la idea de que una empresa és una maquinària que te com a únic objectiu maximitzar els guanys. Però la realitat és força més complexa. Les eines clau per mantenir la bona salut de qualsevol negoci son dos. Una estratègia concreta i motivadora i un objectiu concret i ambiciós. A partir d'aquests, s'inicia un procés cíclic de fer cada cop menys però millor. És circular. Reflexionar sobre l'essencial, eliminar el que sobra i executar. I tornar a reflexionar, eliminar i no deixar d'executar. Una vegada i una altre.

Poques coses son realment valuoses. A l'era digital, és encara més important saber què és essencial perquè ens encaminem cap a un futur que no sabem com serà. Cal que deixem enrere la forma de pensar de que tot és important i de que podem fer-ho tot. No, no podem. Però sí que és imprescindible dedicar temps per poder identificar les oportunitats latents que no es veuen en el dia a dia, per prestar atenció a les senyals en mig del soroll, per escoltar el que no s'està dient i per escanejar i trobar l'essència de la informació. El resultat serà poder enfocar-se en unes poques de les millors oportunitats identificades.

Per qualsevol empresa i petit negoci, és imprescindible defensar i mantenir l'avantatge competitiva. Tenir una estratègia clara és saber què és essencial per construir el seu futur. Així, per les persones que tenen la responsabilitat de dirigir-les, es torna crític poder identificar què és veritablement important i què no ho és. Com va dir l'economista Thomas Sowell, no hi ha solucions, només renúncies.