Management

L'efecte multiplicador

Chus Blasco

Emprenedora digital i mentora d'assessors

Directora d'AFCA, consultoria d'estratègia i finances 

www.afca.cat 

 

La lògica empresarial dominant és que quan calen fer nous projectes, cal augmentar els recursos. Els arguments que ho justifiquen son que les persones no poden treballar més del que ja treballen, juntament amb el fet de que els millors son justament els que estan més explotats. Així que per assolir un repte més ambiciós, cal començar per posar més recursos. L'argument és convincent... Però aquesta lògica passa per alt que el tipus de lideratge que estimula és el d'aquells que només volen brillar ells, mentre les persones del seu voltant s'apaguen. Passa per alt totes les situacions on les persones son infrautilitzades. I passa per alt la oportunitat d'impulsar millor els recursos que ja existeixen.

La lògica de l'efecte multiplicador, en canvi, implica un nou model. Es basa en potenciar de forma més eficient les capacitats de les persones, en lloc de perseguir un creixement lineal afegint més recursos. La lògica multiplicadora es basa en disparar el creixement multiplicant el poder dels recursos que ja es tenen. Els arguments parteixen del fet prou contrastat de que la majoria de les persones que treballa en organitzacions està infrautilitzada, tant se val que siguin públiques o privades. Es basa en que les capacitats de les persones poden ser impulsades amb un lideratge adequat, de manera que la intel·ligència i les habilitats poden multiplicar-se, sense que això impliqui fer una inversió més elevada. Es un concepte més complex que "fer més amb menys".

Nosaltres ho vam descobrir fa molts anys amb els nostres primers clients de consultoria. Eren empresaris, persones que dirigien els seus propis negocis, però que la seva única eina de gestió eren la seva capacitat emprenedora i la seva intuïció. No disposaven d'un sistema que els permetés interpretar bé el seu context competitiu, i no sabien com aconseguir millors resultats. Quan començàvem a aportar-los la nostra perspectiva externa, informació objectiva i una metodologia rigorosa, s'adonaven de que eren capaços d'aconseguir reptes que fins aleshores no s'havien plantejat.

Aviat vam ser conscients de que els èxits eren seus. El nostre servei d'acompanyament es feia tangible perquè els ajudàvem realment. Ara sabem que els millors resultats es produeixen quan el nostre client amplia la capacitat de liderar la seva empresa i al seu equip, i confia plenament en la nostra relació de col·laboració mútua. La clau de que millorin la seva sensació de control i els seus resultats està en ells, en la gerència i el seu equip, no en nosaltres. Així vam aprendre a filtrar als nostres clients. Als que volen canviar i aprendre, els ajudem a que posin en pràctica l'efecte multiplicador. Però als que no volen aprendre, no els podem ajudar. Ajudar a les persones a que siguin independents del nostre suport ens permet seguir invertint en altres persones. Una vegada i una altra.

Per ser un multiplicador, cal invertir energia i confiança en els demés. L'efecte multiplicador es produeix quan dones a les persones la propietat dels seus propis èxits, perquè puguin treure tota la seva intel·ligència i les capacitats que pot ser tenen amagades de no fer-les servir. La millor forma de començar és mostrar una oportunitat real i plantejar un repte. Quan les persones veuen que tenen un objectiu específic i ambiciós, poden treure tot el seu talent per posar-se en marxa a aconseguir-ho. Poc a poc, el seu sentit d'autonomia i autogestió, els permet estendre el seu àmbit d'influència. L'efecte multiplicador es produeix cada vegada que podem posar a treballar la intel·ligència i el potencial de les persones. Els multiplicadors no necessàriament obtenen més amb menys. Obtenen més fent servir més la intel·ligència i la capacitat de les persones.

L'èxit de qualsevol negoci i de qualsevol professional en el context digital depèn de la capacitat d'anar construint noves habilitats. Així que aprendre és una necessitat. La millor forma de cobrir-la és incorporar l'aprenentatge com un element imprescindible de la feina. La vida ens regala infinites oportunitats d'influir positivament en els demès. La professional també. No deixem que la lògica empresarial dominant ens impedeixi veure que tenim al nostre abast la possibilitat de fer servir l'efecte multiplicador.