Management

Els avantatges de contractar (bons) professionals

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Iniciava aquest article amb la idea posada de que molta gent agafa coratge i fa les seves pròpies enquestes. Llavors, un, que es considera un professional de les enquestes, que ho ha estudiat a la facultat, que ho ha posat en pràctica, i porta tota la vida treballant-hi, veu que aquella enquesta està mal construïda, no té uns objectius prou definits, que no aporta informació necessària, que les preguntes no s'han plantejat adequadament i no s'ha pensat en com s'havia d'analitzar la informació després o quines decisions s'han de prendre amb els resultats (el comentari mental no és tant políticament correcte).

Tanmateix, només començar a desenvolupar la idea, s'observa que hi ha moltes "feines" que tots creiem que som capaços de fer: un logo, la selecció d'una persona per incorporar a l'empresa, la pàgina web, dissenyar un fulletó, la gestió de les xarxes socials, portar la comptabilitat, escriure un article periodístic, dinamitzar un debat, pintar l'oficina,...

I els resultats de fer aquestes feines sense ser-ne un professional és que s'acaben fent de forma regular, tirant a nyap .

Per tant, aquest article acaba sent una defensa de la frase feta: "Zapatero a tus zapatos".

I doncs, quins avantatges té contractar professionals?

  1. Experiència i coneixement especialitzat: Els professionals de cada activitat tenen una formació específica i també experiència en la seva àrea de treball. És a dir, en el passat han resolt situacions similars i, per tant, les solucions que aportin acabaran sent més eficaces, més eficients i amb capacitat de generar més valor.
  2. Varietat eines i mètodes : Els professionals són experts en el seu camp i posseeixen les eines i coneixements necessaris per realitzar un treball de qualitat, emprant els millors mètodes, les eines específiques... No ho arreglaran tot a martellades.
  3. I amb això, es reduirà el Risc d'errades, és a dir que la solució no funcioni o no funcioni correctament i per tant l'esforç en temps, diners,... per arreglar la trencadissa.
  4. Estalvi de diners: Contractar professionals fàcilment serà més econòmic a llarg termini.
  5. Estalvi de temps: És fàcil arribar a la conclusió que els professionals acabaran abans la feina i ho acabaran en menys dies.
  6. I així, evitar calendaris interminables: Tot sovint quan les feines es realitzen dins de l'organització, passen els dies sense que es comenci, es prioritzi o s'acabin les feines.
  7. Responsabilitat professional: En molts sectors, els professionals tenen codis de conducta o marcs normatius i que si hi ha algun problema es fan responsables de la seva feina.
  8. Millora de la imatge de l'empresa: Contractar professionals ajuda a millorar la imatge de l'empresa, ja que transmet una sensació de professionalitat i competència.                            No obstant, els professionals de cada sector i de cada activitat també ens hem de plantejar perquè passen aquestes coses. De vegades el preu que es cobra pels serveis es considera excessiu i els potencials clients veuen que el valor que aporten els professionals no supera el cost que té la seva contractació.