Management

Intel·ligència de negoci

Albert Pàmies

Consultor empresarial i Economista. Professor associat de Màrqueting a la URV
www.albertpamies.cat

albert@albertpamies.cat

 

Una de les principals responsabilitats de totes les persones que gestionen una empresa és cercar la seva rendibilitat. Garantir una estructura econòmica viable és bàsic per poder donar sentit a qualsevol projecte empresarial. És evident que les empreses han de ser rendibles i perdurables. Rendibles no només per poder remunerar els seus accionistes, que també, sinó per poder fer front de forma còmoda a futures inversions necessàries i a possibles imprevistos endògens ( derivats del propi negoci) o exògens ( externs al negoci i que moltes vegades hi tenen una gran influència). I perdurables per tal de poder garantir la seva continuïtat a mig i llarg termini i donar sentit al projecte empresarial.

Sovint la diferència entre tenir o no tenir rendibilitat depèn de detalls i petites accions. Com molt bé deia el famós i entranyable Capità Enciam "els petits canvis són poderosos". El ser o no ser, normalment, no rau en les grans decisions i en els grans canvis. La il·luminació divina poques vegades és el tret que marca la diferència,  normalment rau en fer molt bé aquelles petites coses que sovint acaben sent altament estratègiques.

Un dels principals factors que pot decantar aquesta situació és la gestió del propi negoci i la capacitat de prendre decisions en base a aquesta gestió.

Definim la Intel·ligència de Negoci ( Business Intelligent) com un conjunt de processos, eines i tecnologies, que permeten recollir, analitzar i presentar dades i informació rellevant per a la gestió d'una empresa o organització. L'objectiu consisteix en proporcionar als responsables de la presa de decisions una informació àgil, ràpida i fiable que els permeti actuar de forma eficient, garantint al màxim el resultat de les seves accions.

Totes les empreses generen dades a conseqüència de la seva activitat. Dades que poden venir de la comptabilitat, de compres, dels nostres processos productius, de la nostra activitat comercial i de moltes altres fonts. Algunes empreses tenen la capacitat d'extreure informació d'aquestes dades. Informació rellevant que els permet generar anàlisis i conclusions. Hi ha moltes dades que, o per desconeixement o per no ser del tot necessàries per al nostre negoci, no s'acaben convertint en informació. De totes les empreses que obtenen informació de les seves dades, algunes tenen la capacitat d'extreure'n coneixement. Entenem aquest coneixement com aquelles estratègies aplicades fruit de la informació obtinguda. I en molts casos ens permet obtenir avantatges competitives al mercat, generant un major valor que els nostres competidors. El coneixement del negoci la majoria de vegades rau en el propi negoci. Avui disposem de tecnologia per a poder treballar eines de Business Intelligent que permeten gestionar aquest coneixement de forma eficient i aportar-nos evidències per a la presa de decisions. No prendre decisions també és una decisió presa. Aprofundir en el negoci és clau per treballar i garantir la viabilitat empresarial. Això ja no va d'empresa gran o empresa petita, això avui ja va de ser o no ser. Si no tenim la capacitat de mesurar, no tindrem la capacitat de dirigir. 

Hem de fer parlar les dades, que ens expliquin coses, que ens donin informació i sobretot que ens permetin extreure coneixement per poder prendre decisions.

Si ho fem, aquí podrem trobar-hi la llavor de la rendibilitat.