Editorial

La Regió Metropolitana, una necessitat que ve de lluny

Dani Revenga

Director
drevenga(ELIMINAR)@indicador.cat

Des de fa una mica més d'un any, l'associació empresarial ImpulsCatSud -agafant el relleu de la Regió del Coneixement que el 2016 va impulsar la URV- evangelitza sobre les bondats de la creació d'un organisme que vetlli pel desenvolupament econòmic de les comarques tarragonines. Per portar-ho a la pràctica -ja se sap que els empresaris tenen aquesta mania, a diferència dels polítics- aquesta associació ha reclamat la creació d'una agència que canalitzi la col·laboració público-privada necessària per consolidar un model econòmic de consens i articular totes les decisions necessàries per fer-lo possible: captació d'inversions, generació, atracció i retenció del talent, infraestructures, etc. Fixant-se en models d'èxit com el de Trento, la comarca basca de Goierri o la més propera d'Osona.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, acaben d'anunciar un acord per impulsar la Regió Metropolitana, conscients com són que bona part dels reptes que tenen al seu davant en el recentment encetat mandat municipal necessiten solucions supramunicipals. Una visió que en el seu dia ja van tenir més o menys clara altres alcaldes de les dues ciutats tot i que les bones intencions, ja fos per manca de voluntat política o per les circumstàncies, no es van materialitzar.

No serà fàcil tampoc aquest cop. Però benvingut sigui l'anunci i, vistos el precedents, el termini de sis mesos que s'han donat perquè quatre grups de treball presentin els seus diagnòstics al voltant de quatre grans àrees: territori i mobilitat; promoció turística, cultura i festes; transició energètica i assoliment dels ODS; i gestió de residus. A primer cop d'ull, em faltaria una referència més explícita a tot allò que té a veure amb el desenvolupament econòmic i el foment de l'activitat empresarial, tal com demana ImpulsCatSud i altres organitzacions empresarials. Però està clar que si hi ha bona voluntat política aquest és un àmbit indefugible en el que al Camp de Tarragona també necessitem anar a una i que haurà de formar part del full de ruta. Com també el que aquest nou intent de consolidar l'Àrea Metropolitana de Tarragona, que neix amb un pacte entre les dues principals ciutats, sigui inclusiu i incorpori a tots els municipis que en formen part.